Srdcem severní Anglie
28.6. - 11.7.2008

Zvětšit mapu
    TRASA - ke stažení
  MENU
Yorkshire0. a 1. den sobota 28. a neděle 29. června
  Brzký ranní odjezd z Prahy přes Německo do Brugge, nalodění na trajekt v Zeebrugge. Nočním trajektem do Kingston upon Hull.
2. den pondělí 30. června
  Ranní příjezd do Kingston upon Hull, vyložení kol, první anglické kilometry pro rozhýbání těla od pobřeží mírně zvlněnou krajinou do vnitrozemí. Kemp Hatfield water park, Old Thorne Road, Hatfield, Doncaster, South Yorkshire, DN7 6EQ.
3. den úterý 1. červnece
  Po stezce vedoucí po tělese bývalé železnice přes Selby venkovskou krajinou do metropole severu - Yorku. Kemp Willow house caravan park, Wigginton Road, York.
4. den středa 2. července
  Volný den v Yorku - prohlídka místních krás: staré město, hrad, York Minster... Kemp Willow house caravan park, Wigginton Road, York.
5. den čtvrtek 3. července
  Na kole po silničkách na severovýchod do podhůří vřesovišť a první částí North York Moors na pobřeží do Scarborough. Kemp Cayton village caravan park, Mill Lane, Cayton Bay, Scarborough, North Yorkshire, YO11 3NN.
6. den pátek 4. července
  Po trase pobřežní železnice, s vyhlídkami jak na moře, tak na okolní krajinu, na sever přes Robin Hood´s Bay do města kapitána Cooka - Whitby. Kemp Beacon Farm Certified Site, Beacon Way, Sneaton, Whitby, North Yorkshire, YO22 5HS.
7. den sobota 5. řervence
  Znovu do vnitrozemí - po náhorní plošině Egton High Moor do Rosdale abbey a dále k cisterciáckému opatství Rievaulx Abbey. Kemp Thirsk racecourse caravan club site, Station Road, Thirsk, North Yorkshire YO7 1QL.
Thirsk8. den neděle 6. červnece
  Thirsk - město zvěrolékaře Herriota; okruh přes nejkrásnější vyhlídku Anglie - White Horse. Kemp Thirsk racecourse caravan club site, Station Road, Thirsk, North Yorkshire YO7 1QL.
White Horse   9. den pondělí 7. červnce
Po silničkách Yorkshire Dales kolem Jervaux Abbey ke kanálu spojujícímu Liverpool a Leeds. Kemp Gordale Scar Camp Site, Gordale Farm, Malham, Skipton, North Yorkshire BD23 4DL.
  10. den úterý 8. července
Po silničkách a cyklostezkách k jihu do podhůří Pennin v Peak District. Kemp Thongsbridge, Holmfirth, West Yorkshire HD9 7TD
  11. den středa 9. července
Cesta na východ po odstrojené železnici a podél dalšího z mnoha místních kanálů směrem k pobřeží. Kemp Burton Constable Caravan Park, The Old Lodges, Sproatley, East Yorkshire, HU11 4LN.
  12. - 13. den čtvrtek 10. a pátek 11. července
Poslední cyklistika po okolí, odpoledne naložení kol, busem do Kingston upon Hull, nalodění na trajekt, nočním trajektem do Rotterdamu. Přejezd Evropy, návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách.
Úvod
Stručné dějiny
Trasa
Vybavení na cestu
Odkazy a dopisy
Písně na cestu
Fotky z cesty
Deník z cesty

Bergham


Rievalux

Yorkshire


   POPIS VYBRANÝCH MÍST

    0. den - sobota 28. června
  Sraz a nakládání na Pankráci ve 23:00 hod, samotný odjezd je ve 02:00 hod., tedy strávíme přibližně dvě hodiny v nonstop Restauraci herna Na Pankráci (nachází se v ulici Na Pankráci přesně tam, co 18ka odbočuje do kriminálu, je to ta 3. kostka odshora)
Zeebrugge     1. den - neděle 29. června
  Brzký ranní odjezd (možná o půlnoci) z Prahy přes Německo do Belgie - Brugge (kde možná brzká ranní procházka), celkem cca 15 hodin jízda, nalodění na trajekt (vyplouvá ve 21 hod). Z přístavu Zeebrugge nočním trajektem (v kajutách s lehátky) do Kingston upon Hull.
Brugge  Brugge - Správní středisko provincie Západní Flandry má cca 120000 obyvatel a leží na řece Reye. Průplavy je propojeno s Gentem a přístavy Oostende a Zeebrugge. Malebné, historické město je jedno z nejpůvabnějších v Belgii a v Evropě vůbec. Římský most (3.stol.) přes řeku, která se vlévala do mořského ramene Zwin, dal sídlu pojmenování. Na přelomu 8.-9.stol. zde bylo skromné opevnění proti Normanům., v 9.stol. byl založen hrad a kolem něho se město rozrůstalo. Prosperita se projevila na rozvoji umění a těžila z ní i církev: zakládá řadu kláštěrů a opatství. Stejně jako Amsterdam i Bruggy jsou nazývány Benátkami severu. Hlavní stavební památky jsou soustředěny na dvou sousedících náměstích - Markt a Burg. Grote Markt (Velké náměstí) s pomníkem cechmistrů Jana Breydela a Pietera de Conincka je vymezeno četnými štítovými domy v gotickém , renesančním a barokním slohu., Halle (tržnice) - impozantní stavba z 13.-16.stol. s velkou zvonicí Halletoren či Belfort., Old Tolhuis (Stará celnice) na náměstí Jan van Eyckplein z r.1477., BruggeBurgplaats (Hradní náměstí) - do r.1434 zde stával hrad, poté dóm, zničený v r.1799. Dominantou náměstí je Stadhuis (radnice), nejstarší dochovaná radnice v Belgii z let 1376-1420., St.-Salvatorskathedraal (katedrála Spasitele) - gotická stavba., Středověké opevnění ze 13.-14.stol. se čtyřmi branami.
    2. den - pondělí 30. června
  Ranní příjezd do Kingston upon Hull, vyložení kol, první anglické kilometry pro rozhýbání těla od pobřeží mírně zvlněnou krajinou do vnitrozemí.
  Kingston upon Hull - v roce 2003 vyšla kniha "Crap Towns," jejíž název lze bez použití sprostých slov přeložit jako "Hnusný města", obsahuje seznam 50 britských měst, která prý nejsou k žití. Nelichotivý žebříček sestavili majitelé časopisu "The Idler" Dan Kieran a Sam Jordison, kteří loni vyzvali na internetu své čtenáře, aby hlasovali o nejhnusnějších místech Británie. A nejhorším místem pro život v Británii je v knize označeno přístavní město Hull v Yorkshire.
    3. den - úterý 1. července
  Po stezce vedoucí po tělese bývalé železnice přes Selby venkovskou krajinou do metropole severu - Yorku.
  Yorkshire je největší kraj Velké Británie o rozloze 6 000 mil (15,000 km2) s populací asi pět miliónů, původní osídlenci byli ze skandinávských zemí.
Selby  Selby - město ve West-Ridingu, Yorkshire, na pr. břehu řeky Ouse, zde splavné, stanice drah Doncaster-York, LeedsHull a Market-Weighton dráhy NorthEastern. Má 7786 obyv. (1901), překrásný starobylý kostel z dob Viléma I., r. 1873 opravený, v normansko-got. slohu, pak továrny na nitě, plachtovinu, kůže, železárny a loděnice. Jindřich I. Anglický král se narodil pravděpodobně v Selby mezi květnem 1068 a květnem 1069
  Severní Yorkshire Moors železnice byla otevřena v 1836, začal ji stavět v 1831 George Stephenson. Na železnici byly používány koňské povozy, razil se tunel 110m dlouhý přes skálu u Grosmont, a kříží hluboký močál, kde se používalo podloží ze dřeva a ovčí vlny. Tunel je nejstarší železniční tunel na světě. V prvním roce provozu železnice převezla 10 000 tun kamene od Grosmont k Whitbymu a 6 000 cestujících: Za 1 šilink seděl cestující na střeše nákladu, za 1 šilink a 3 centy seděl uvnitř vagónu a za dvaěa půl hodiny dorazil z Whitby do Pickering.
  Od r.1845 železnice použivala parní lokomotivy, budovali se stálé stanice a jiné struktury, které stojí dodnes. Parní lokomotivy nemohly vyjet sklon Beck Hol a tak bylo postavena střídavá trať, která slouží i dnas. Originální cesta, která je nyní příjemnou procházkou, se jmenuje Rail Street.Přistavěny byli také jižní trati od Pickering, tak že trať měla spojení s Yorkem a Londýnem.
  V r. 1854 byla trať převzata severní východní železnicí. Tento proces byl opakován v 1923, když Londýn a severní východní železnice převzali kontrolu kvůli aktu železnic 1921, a znovu v roce 1948 když znárodnění znamenalo, že britské železnice převzaly kontrolu. Během této doby bylo málo změněn ve spojení. Na základě zprávy Dr Beeching, že Whitby-Pickering je neekonomická, byla trať v roce 1965 uzavřena.
  Toto ale nebyl konec pro železnici. V roce 1967, NYMR byla založena společnost pro zavhování železnice a začala jednání o koupi tratě. Železnice byla znovu zprovozěna v roce 1973 a od té doby je hlavní turistickou atrakcí.
    4. den - středa 2. července
  Volný den v Yorku - prohlídka starého města, hrad, York, Minster...

Město bylo založeno v roce 71 po Kristu a má bohatou římskou a vikingskou historii. Bylo hlavním městem římské provincie Britannia Inferior. Později se stalo sídlem yorského arcibiskupa, jehož provincie zahrnuje celou severní Anglii; bylo též střediskem vikingského království Jórvik. Po celý středověk byl York jedním z nejvýznamnějších měst v Anglii a jeho relativní význam poklesl až s příchodem průmyslové revoluce. York byl hlavním městem Anglie dříve než Londýn a i dnes je velmi živým a prosperujícím velkoměstem.
  Díky hospodářské stagnaci Yorku za průmyslové revoluce se ve městě ve víceméně nedotčeném stavu dochovala řada středověkých staveb, jež leckde jinde musely ustoupit továrnám a manufakturám. Jedná se především o hrázděné a zděné měšťanské domy a hostince. Nový zájem o středověk v 19. století vedl k rozsáhlému programu rekonstrukce, a město tak dnes přitahuje značný zájem turistů. Perlou v koruně města je jeho historická katedrála, York Minster.
  York - v zahradách okolo Yorkshire Museum je možné odpočívat na anglickém trávníku ve stínu některé z mnoha ruin umístěných v okolí muzea, např. pozůstatek opatství St. Marry's Abbey založeného v roce 1080, Multangular Tower, strážní věže postavené římany ve čvrtém století, nebo zdi z bývalé pevnosti římských legionářů. King's Manor bylo původně sídlo opata ze zmíněného St. Marry z roku 1280. V roce 1490 král Henry VIII nechal budovu přestavět na sídlo královského koncilu pro Severní Anglii (York byl hlavním městem Severní Anglie zhruba sto let). V dnešní době jsou místnosti předělány na přednáškové sály a počítačové místnosti univerzity.
  Bootham Bar je jedna ze čtyř hlavních bran v městské hradbě, později s růstem města byly proraženy ještě dvě. Městské hradby jsou celkem dlouhé 5 kilometrů a po celé jejich délce je vybudována turistická cesta - krásná procházka.
  St. Williams College byla vystavěna na počest Yorského arcibiskupa Williama Fitzherberta v roce 1465 jako domov pro kněze sloužící v Minsteru. Tento William, mimochodem vnuk známého Viléma Dobyvatele, byl natolik populární, že při jeho příchodu v roce 1153 se pod lidmi, kteří jej následovali, propadl dřevěný most přes Ouse (York se rozkládá na soutoku dvou řek, Ouse a Foss). Nyní je v tomto domě vybudována luxusní restaurace.
  Minster byl původně pouze malý dřevěný kostel vystavěný v roce 627 pro rozšíření křesťanství, jež se do Yorku dostalo díky svatbě krále Edwina s jižní křesťanskou princeznou Ethelbegrou. Románská katedrála byla stavěna od roku 1080 rovných dvacet let a poté v roce 1220 přestavěna do gotického stylu.
  Nneznámější Yorská ulička nazvaná Shambles (masná ulička), pojmenovaná podle toho že dříve zde byl jeden řeznický krám vedle druhého.
  Clifford’s Tower se tyčí uprostřed běžné zástavby a z jedné strany je dokonce obrovské parkoviště. Původně dřevěná hradní věž postavená v roce 1068, vypálená v roce 1190 a znovu vystavěna z kamene ve tvaru čtyřlístku mezi lety 1245 a 1262 na umělém pahorku normanského původu. Název tato pevnost dostala podle Rogera Clifforda, jež zde byl v roce 1322 pověšen za řetězy pro rebelie proti krali Edwardowi II a zemřel teprve po týdnu. Za vstupné 3 libry je mimo jiné výhled na celý York.
Scarborough     5. den čtvrtek 3. července
  Na kole po silničkách na severovýchod do podhůří vřesovišť a první částí North York Moors na pobřeží do Scarborough.

  Scarborough – nejstarší lázeňské město v zemi, lamborough Head, krásná procházka po útesech, cisterciácký kláštěr Fountains Abbey s květinovými zahradami. Také možnost návštěvy Sea Life Centre – podmořská akvária a muzea Milenium, kde je znázorněno 1000 let historie a života v Anglii (velmi zajímavé, voskové figuríny).
  Opatství Fountains Abbey v hrabství Yorkshire založili benediktinští mniši z Yorku. V roce 1132 přišlo do pustého údolí 13 benediktinských mnichů, kteří museli odejít z opatství St. Mary v Yorku, kde se bezúspěšně snažili prosadit návrat komunity ke skromnosti a pokoře, k denním modlitbám, meditacím a manuální práci, jak to vyplývalo z pravidel sepsaných Benediktem z Nursie v 6. století. Podmínky malého údolí, které jim arcibiskup jako místo působnosti přidělil, však byly tak skromné a prostředky mnichů tak malé, že se nakonec museli obrátit na řád Cisterciáků o pomoc. Té se jim dostalo ve velké míře a pozvaní mniši na svěřených pozemcích začali v podstatě podnikat. Dařilo se jim natolik výborně, že zaměstnávali civilní pracovníky a klášter stále rozšiřovali. Náhlý konec rozkvětu Fountains Abbey však učinil anglický král Jindřich VIII v roce 1539, když v rámci odštěpení se od římsko-katolické církve mezi jinými "rozpustil" i tento klášter. Dnes jsou tu z kláštera jen zříceniny, ovšem tedy skutečně monumentální. Procházením a důkladným prohlížením je možné naplnit celý jeden den. Široká a velkoryse klenutá chodba The West Range spojovala dvě části kláštera, takže mniši nemuseli zbytečně na déšť. Zároveň zde byly sklady či jídelna pro "zaměstnance" (těm se říkalo "civilní bratři"). Chodba se dodnes zachovala prakticky nepoškozená a i proto není divu, že celý areál někdejšího kláštera Fountains Abbey byl rovněž zařazen na seznam světového dědictví UNESCO.
  Flamborough Head - příjemná procházka po bílých útesech, návštěva rezervace ptactva
    6. den pátek 4. července
  Po trase pobřežní železnice, s vyhlídkami jak na moře, tak na okolní krajinu, na sever přes Robin Hood´s Bay do města kapitána Cooka - Whitby

  Whitby – město Jamese Cooka, který z tohoto přístavu vyplouval na moře a hraběte Drákuly, kterého již dnes připomíná jen muzeum, procházka po mořském pobřeží a k přístavu, zříceniny opatství. Rybářský přístav a turistický cíl leží na řece Esk.
  V r. 657 křesťanský saský král Northumbria, Oswy (Oswiu), splnil přísahu vystavět klášter a tam vysvětit dceru na Rifled ke službě bohu. Ten slib dal když žádal boha, aby zvítězil nad Pendem, v bitvě u Winwaed (pravděpodobně u Whinmoor, Leeds) 15. listopadu 655. Penda a většina z jeho šlechticů byla zabita v bitvě a Oswy nařídil postavit klášter Streanshalh (Streonshalh) pro mnichy a jeptišky benediktinské, u klástera později vzniklo město Whitbym. Synod Whitby v r. 664, stanovil římské datum Velikonoc v Northumbrii a zrušil keltský pohanský svátek. V 867, dánští Vikingové vysadili dvě míle západ od Whitby u kopce Raven chtěli klášter zničit. Po normanském výboji r. 1066 William de Percy koupil klášter r. 1078 přestavěl a zasvětit St. Petru a St. Hildě.
  V době Langdale Yorkshire slovníku (1822) a Baineůva adresáře kraje York (1823), dokonce až do panování Elizabeth je Whitby byl malý rybářský přístav. V 1540, zde stálo asi dvacet až třicet domů a měla populace asi dvě stě obyvatel. V tom roce Henry VIII rozpustil kláštery, včetně Whitbyova opatství.
  Ke konci 16. století, Thomas Chaloner York cestoval do Itálie a začal prodávat kamenec - velmi důležitý produkt po celém světe v té době pro výrobu léčiv. Až do tohoto období Vatican udržoval virtuální monopol na výrobu a prodej produktu.
  Díky tomuto obchodu se bohatství města zvětšilo a Whitby začal růst, rozšiřovat, používat místní dub jako surovinu ke stavbě. Daně z vnikání importů přes zvýšily nutnou financi se zlepšili a rozšířili městská mola, který umožnila další rozvoj obchodu.
  V r. 1914 bylo Whitby napadeno bitevními křižníky Němce Von der Tanna a Derfflinger. Scarborough a Hartlepool byly také napadnuty. Whitby Abbey utrpělo značnou škodu.
Rosedale Abbey    7. den sobota 5. července
  Znovu do vnitrozemí - po náhorní plošině Egton High Moor do Rosedale Abbey a dále k cisterciáckému opatství Rievaulx Abbey.
  Rievaulx Abbey - překrásná poloha v údolí řeky Rye přilákala cisterciánské mnichy k založení prvního kláštera na severu Anglie. Klášter se čile rozrůstal, o čemž i dnes svědčí rozsáhlé zříceniny. Cisterciáci vždy volili vhodnou polohu na břehu vodních toků s důmyslnými vodovody a kanalizací. Zde dokonce ve dvou etapách přemístili koryto řeky, aby získali více prostoru. Klášter založili ve 12. století a během 400 let existence největší slávy dosáhl za třetího opata Sv. Aeldreda, který z něj vybudoval největší klášterní komplex v Británii. Katedrála vznikla v několika stavebních etapách. Z původní románsko-gotické části zůstaly jen základy. Nejlépe zachovaná vrcholně gotická část je zhruba polovinou celé stavby. Katedrála je krásnou ukázkou francouzské gotiky s půdorysem kříže a s věží původně umístěnou nad průsečíkem lodí. Uplatňoval se "trojkový" systém dělení v architektonickém členění stavby: tři lodi, tři řady oken nad sebou, tři okna v průčelí hlavní lodi atd. Vrcholně gotický závěr katedrály je nejlépe zachovanou částí kláštera. Lomené oblouky ční k nebesům a dovolili budovat stavby působící neobyčejně vznešeně a odlehčeně. Ke klášterní katedrále přiléhá několik nádvoří s obytnými i užitkovými prostory. Vedle dvou rajských dvorů to byly dva hospodářské dvory se sklady a kuchyněmi a špitál. Podobné vznešenosti i rozměrů, ovšem ne takové výšky, jako vrcholně gotická část katedrály, dosahoval refektář, což byla jídelna pro mnichy. Z ostatních budov se zachovalo nejvíce přízemí a trosky pilířů. Archeologové odkryli na některých místech původní dlažbu a vodovodní systém. Nalezené předměty a fragmenty dovolily poměrně přesně rekonstruovat každodenní život mnichů. Další typickou stavbou kláštera byla kapitulní síň (základy v popředí) polygonálního půdorysu. Rievaulx Abbey je patrně nejpůsobivějším zbytkem klášterního komplexu v Británii. Konkurovat mu může snad jen Value Crucis či Tintern ve Walesu.
    8. den neděle 6. července
  Thirsk - město zvěrolékaře Herriota; okruh přes nejkrásnější vyhlídku Anglie - White Horse
  Thirsk je malé obchodní město v Hambletonu v okrese North Yorkshire. Leží v údolí Mowbraye, na severu York Moors, 20 mil od Yorku. Město je zmíněno v Domesday knize 1089, Tresche, odvozeno od Vikingů (staré skandinávské) slovo presk = “močál”. Je obklopené množstvím malých vesnic, které mají názvy dánském původu, např. Thirlby, Boltby a Borrowby. Thirsk je postaven kolem velkého středověkého tržiště, který ještě hostí trh pod širým nebem každé pondělí a sobota. Thirsk vlastní muzeum a kostel z 15. stol. St Marys. Spisovatel James Herriot (vl. jm. Alfred Wright) proslavil město jako domov veterináře. Veterinářská praxe v domě 23 Kirkgate, ve které byl s partnerem Donaldem Sinclairem (v knize Siegfried Farnon) - nyní je zde muzeum oddané jeho životu a práci. Další rodák Thomas Lord se narodil v domě také na Kirkgate.
  Další místní atrakcí je Kilburn bílý kůň - White Horse, křídový kůň vyřezaný do podloží kopce asi čtyři míle na východ města.
    9. den pondělí 7. července
  Po silničkách Yorkshire Dales kolem Jervaux Abbey ke kanálu spojujícímu Liverpool a Leeds.
  Yorkshire Dales - romantická údolí, pohádkové vesničky, zajímavé přírodní úkazy, bílý vápenec, vřesoviště, jezera, soutěsky, vodopády
  Goathland - vesnička, která si zahrála v Letopisech Narnie i v Harry Potterovi, Whitby s klášterem, Drákulovskou tradicí a bránou z velrybích kostí
    10. den úterý 8. červnece
  Po silničkách a cyklostezkách k jihu do podhůří Pennin v Peak, District
  Lake District na severozápadě Anglie je snad turisticky najnavštěvovanější oblastí celé země. Alespoň mezi vyznavači přírodních krás. Přesto, pokud se vydáte do jeho odlehlejších oblastí, budete překvapení, jak málo lidí tu potkáte. Silnička vede po břehu nejhlubšího jezera v Anglii - Wast Water (79 m), jež leží pro změnu na úpatí nejvyšší anglické hory - Scaffel Pike (977 m). I přes tato "nej", je údolí Wasdale jedno z těch nejzapomenutějších míst.
  Peniny - anglicky Pennines - pohoří na severu Anglie; nejvyšší Cross Fell, 893 m n. m. Ploché vrcholy rozčleněny říčními údolími. Řídké lesy a pastviny, výše vřesoviště a rašeliniště. Ložiska černého uhlí a železných rud jsou v současnosti většinou vyčerpána; těžba vápence. Jižní část Pennin je rekreačním zázemím průmyslových aglomerací Manchesteru, Leedsu a Sheffieldu.
    11. den středa 9. července
  Cesta na východ po odstrojené železnici a podél dalšího z mnoha místních kanálů směrem k pobřeží.
    12. - 13. den čtvrtek 10. a pátek 11. července
  Poslední cyklistika po okolí, odpoledne naložení kol, busem do Kingston upon Hull, nalodění na trajekt, nočním trajektem do Rotterdamu. Přejezd Evropy, návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách.

[ Úvodní strana | Chystá se | Fotogalerie | Zprávy T14 | Paměť T14 ]