ZPRÁVY 2010
    pátek 1. ledna – PaAd - Prosba o vyplnění dotazníku - není vtip!
Poklidné novoroční dopoledne přeju :-)) Chtěla bych vás poprosit o vyplnění dotazníku mému nejmladšímu bráchovi, který se snaží dostudovat VŠ :-) Předem děkuji všem, kteří na vyplnění obětují pár minut. Dotazníky pak prosím posílejte na: fritscher.michal@...cz. Díky moc a užijte si dnešní den, neboť: "Jak na Nový rok, tak po celý rok!" «« NAHORU
    pátek 1. ledna – KaKu – Novoroční pohádka
Na Sibiři žije děd a jeho tři synové. Mají malý dřevěný domek a ve stáji jednu krávu. Jednoho dne našel děd krávu mrtvou a začal zoufat:
"Co budeme dělat, jak se teď uživíme, nebude mléko, máslo ani sýr na prodej." A šel se oběsit.
Zanedlouho ho našel jeho první syn a začal zoufat: "Co si si počnem, jak se teď uživíme, kráva nám umřela, otec se oběsil..."
A tak si řekl, že se půjde utopit. Došel k rybníku vysekal díru do ledu, ale tu se vynořila vodní víla a řekla:
"Iljo, znám tvé trápení a jestli se se mnou dvacetkrát pomiluješ tak ti pomohu, ale jestli to nezvládneš, utopím tě."
Ilja souhlasil. Pomiloval ji poprvé, podruhé, ale po desáté už nemohl a víla ho utopila.
Zanedlouho našel jeho tělo druhý syn a začal zoufat. "Co si si počnem, jak se teď uživíme, kráva nám umřela, otec se oběsil, bratr se utopil..."
A tak si řekl, že se taky utopí. Vysekal díru v ledu, ale tu se zase vynořila vodní víla a řekla:
"Míšo, znám tvé trápení a jestli se se mnou desetkrát pomiluješ tak ti pomohu, ale jestli to nezvládneš utopím tě." Míša souhlasil.
Pomiloval ji poprvé, podruhé, ale pošesté už nemohl a víla ho utopila.
Když našel těla svých bratrů i třetí syn, nenapadlo ho nic jiného než se jít taky utopit. Jenže z rybníka se zase vynořila vodní víla a řekla:
"Sašo, znám tvé trápení a jestli se se mnou pětkrát pomiluješ, tak ti pomohu, ale jestli to nezvládneš, utopím tě."
Sašovi se její návrh ale moc nezamlouval a pravil. "A mohl bych se s tebou pomilovat i desetkrát?"
"Ano," odvětila víla.
"A mohl bych tě pomilovat i dvacetkrát?"
"Ano."
"A nechcípneš mi jako ta kráva?"
Přeji vám všem, aby vám v novém roce nehynulo domácí zvířectvo. «« NAHORU
    pondělí 4. ledna – JiJi - Politicky korektní přání k Novému roku
Ano, není co dodat....
  -----Original Message-----
From: Jan Culka
Chtěl jsem Vám jen popřát "Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!"
- ale s ohledem na stav našeho právního systému, antidiskriminační zákon a platnou Chartu základních práv EU, musím uvést následující:
Ode mě (dále "přející") pro Vás (dále "příjemce")
Přijměte prosím, aniž by z toho plynul jakýkoliv byť implicitní závazek, přání všeho nejlepšího k environmentálně uvědomělým, sociálně odpovědným, politicky korektním, genderově neutrálním zimním (příp. letním, dle kontinentu příjemce) svátkům, oslavených v nejlepší tradici náboženského přesvědčení dle Vaší volby či sekulárních zvyků dle Vaší volby s respektem k náboženským či sekulárním tradicím ostatních obyvatel a obyvatelek dle jejich volby, příp. s respektem k volbě ostatních obyvatel a obyvatelek nepraktikovat žádné náboženské či sekulární tradice.
Přeji Vám finančně úspěšný a zdravotně nezkomplikovaný nový rok 2010 všeobecně přijímaného kalendáře, s respektem ke kalendářům jiných kultur, případně jinému kalendáři dle Vaší volby a s ohledem na etnickou příslušnost, náboženské vyznání, věk, fyzické odlišnosti, zvolený operační systém a sexuální orientaci příjemce.
Přijetím tohoto přání berete na vědomí níže uvedené právní výhrady (disclaimer):
Toto přání vstupuje v platnost, jen pokud nejsou příjemcem uplatněny námitky v přiměřené lhůtě a může být příjemcem kdykoliv vypovězeno ve lhůtě platné v jurisdikci příjemce. Přání může být přeposláno za podmínky, že není pozměněno originální znění a že je řádně uvedena identifikace původního přejícího. Z tohoto přání nevyplývá nárok na naplnění přání vyslovených přejícím. Příjemce bere na vědomí, že toto přání není vymahatelné v některých jurisdikcích a uvedené právní výhrady nemusí být vymahatelné v některých jurisdikcích. Přání je stornovatelné jednostranným prohlášením příjemce. Přání je garantováno jen v rámci všeobecně očekávatelné implementace přaných skutečností a je platné po dobu jednoho roku, nanejvýše však do vydání přání na nové období během následujících svátků stejného období. Přející si však vyhrazuje právo takové nové přání příjemci nezaslat, pokud tak uzná za vhodné. Jakékoliv případné odkazy v tomto přání na "Ježíška" či jiné fiktivní nebo skutečné živé či zemřelé osoby jsou čistě symbolické a nevyplývá z nich, že by tyto osoby daly svůj souhlas k uvedení na tomto přání nebo jakkoliv garantovaly naplnění uvedených přání. Jejich případná práva duševního vlastnictví zůstávají nedotčena.
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok! «« NAHORU
    úterý 5. ledna 2010 – ZuVla – Ad Silvestr a pozvánka na vycházku
Ahoj všichni,
  většina účastníků Silvestra přijela na Semerink jen na krátkodobý oddech (v Mrákotíně v penzionu Na Kovárně si za něj tenkrát účtovali 500 Kč, vzpomínáte?) a to tak krátkodobý, že většinou ani nestačili vybalit lyže. Ale ať už s lyžemi nebo bez - všichni každý den pilně chodili do hor, na hřebeny a především do horských chat, abychom si v praxi ověřili teorii naší dětské doktorky (viz příloha 1). Naše doba si žádá pouze pracovníky vysoce inteligentní, a tak jsme o zvýšení intelektu usilovali na Šámalce, v mimořádně otevřené hospodě na Kristiánově, na Hřebínku (2x), v Heidi se vzpomínkou na Zlatý víkend (2x), na Prezidentské chatě (2x), na Královce, U Toníčka (asi 4x), U Hrocha, Na Slovance, na Severáku (2x), na Jelení (2x), v Driketě, u Skřivanů v kotelně, v pizzerii v Josefově dole a v kapličce v Hraběticích (tam asi 7x). Celkový výčet už zřejmě nedoplníme, protože Inženýr s Toníčkem si zvyšovali inteligenci v Janově asi v pěti podnicích, jejichž názvy okamžitě zapomněli. Ale "když jde jen o paměť, jde o hovno", jak trefně poznamenal Honza Ment.
  Není nad nosné téma. Ďábelský Silvestr byl velice inspirující, opravdu VŠICHNI se navzájem překvapili hrůzostrašnými maskami, elegantní čertice chřestila kastaněty, rozverné diblice tahaly čerty za ocas a při ďábelském rokenrolu došlo i na striptýz - ovšem Ivan znal proklatě málo slok, a tak rozvášněná čertice stačila odhodit jen kožich a návleky. Michal s Věrou kromě zabezpečení pobytu, sudů, důmyslného rozmístění rekreantů do pokojů a mapek příjezdu (musíme opravdu víc pít, abychom je nezapomínali doma, nebo jim alespoň rámcově porozuměli) nám připravili i čertovsky dobrou krmi - guláš, půlnoční ovar a ranní zelňačku. Ale dobrého má být pomálu, prostě nedalo se to sežrat. Tedy dalo, ale jen za cenu, že jsme pobyli v Jizerkách až do neděle. Zatímco víkendáři odjeli za naprosto neodkladnými záležitostmi už na začátku víkendu, my jsme si vymodlili (je to vůbec možné u čertů?) sníh. V sobotu jsme otevřeli společně s personálem kapličku v Hraběticích a pak už jsme si dělali zářezy za dosud nenavštívené osvěžovny - Knajpu a Pešákovnu na Jizerce. A když jsme v Kořenově spatřili koncová světla odjíždějícího vlaku, museli jsme si zcela "nedobrovolně" zvýšit IQ ještě U krbu u nádraží a po ujetém autobusu v Lučanech i v nitru Blaníku u děsně hulících rytířů. A když ani další autobus kvůli sněhové!! kalamitě nejel a my museli na chatu přes hory doly po svých, moc jsme ocenili, že máme kamarády, kteří na nás v útulné chaloupce čekají, že guláš ještě je a že nám ho naše kamarádka Milena trpělivě dvě hodiny ohřívá. Tak ať se v tomto novém roce potkáváte jen se samými takovými kamarády.
  Příležitost budete mít hned tuto neděli 10. ledna. Na oběd se sejdeme v jednu U Pivrnce v Maiselově ulici 3. Tam vám sice taky ohřejí guláš, ale za stovku. Pivo mají za přijatelných 24 Kč. Předem upozorňuji, že žádná mezihospoda nebude, takže jedno startovací v podzemí nebude určitě na škodu. Slavnostní výstřel provede Mojžíš ve 14 hodin. Už teď se choulí zimou před Staronovou synagogou na začátku Pařížské. Jestli nechcete dopadnout jako on, teplé svršky a boty jsou podmínkou, abyste ve zdraví přežili výživný výklad.
  P.S. Mapa navštívených osvěžoven je v příloze 2, ovšem chybí v nich ty, které navštívila samostatná pěší rota vedená majorem Draským. «« NAHORU
    středa 6. ledna – StDu – Dědeček automobil - divadlo 22.1. - pátek - dobrý tip
Ahoj všem,
  myslím, že o mně také víte, že mám ráda mladoboleslavské divadlo.To minulý rok oslavilo sto let. K tomuto výročí připravilo doopravdy vtipné představení Dědeček automobil. Režíroval ho Radek Balaš, má velký podíl na hře Donaha ve Vinohradském divadle. Vřele vám doporučuji Dědečka automobila 22.1. v Divadle Bez zábradlí od 19.hodiny. Vzhledem k tomu, že jde o pátek, lístky společné kupovat nebudu. Myslím, že kdo by měl zájem, lístky si lehce zakoupí sám. Ale pospěšte si, představení má dobrou pověst. «« NAHORU
    středa 6. ledna – LeHni – divadla
Mám objednané lístky na 22.1.pá - bohužel stejné datum jako Stáni Dědeček Automobil, balet ve Stavovském, název Bohemia balet, různé kusy od Kyliana, 5.ř. přízemí jen za 50,-
pak 27.1.Komplic od Dúrenmata Na Zábradlí. Dále se ozvěte, kdo by chtěl jít 20.1. st na R. Křestana Druhá tráva , Vltavská ,za 200,-, zkusila bych koupit lístky. «« NAHORU
    středa 6. ledna – KaKu - Pro němčinářské labužníky
Nakladatelství Slovart vydalo knihu Zbornaplaz. Je to výběr Morgensternových básní, přeložených několika básníky: Hlavně Josef Hiršal, ale i Josef Brukner, Emanuel Frynta, Rudolf Havel, Ivan Wernisch, atd.
Je vždy uvedena báseň v originálu a k tomu překlad do češtiny od jednoho či více překladatelů. Je ohromně zajímavé porovnávat, jak se jednotliví překladatelé popasovali s Morgensternovou hravostí.
Kniha je ilustrována Adolfem Bornem a celkově vyvedena tak, že je to opravdu krásný kongeniální artefakt.
Pro ilustraci uvádím původ názvu:
Morgenstern v básni Der Werwolf skloňuje:
1. Der Werwolf
2. Des Weswolfs
3. Dem Wemwolf
4. Den Wenwolf
Hiršal překládá:
1. Zeměplaz
2. Ztebeplaz
3. Zněhoplaz
4. Zníplaz
Takže název je vlastně hříčka na třetí.
V Luxoru je kniha za necelých pět stovek. Řekl bych, že to je dobrá investice. «« NAHORU
    čtvrtek 7. ledna – šéf - pozvánka na oslavu
Ahoj všem,
  čas letí jako splašená herka a v našem věku si už málokdo vzpomene co se dělo před pár dny, natož před deseti lety. Či si vzpomenete, kde jsme trávili například poslední lednový víkend roku 2000 ?
Ano, bingo!, bylo to na 49°36'40,661" severní šířky a 16°01'49,5" východní délky.
A vzpomenete si taky, co jsme tam dělali?
Ano, bingo!, slavili šedesáté narozeniny Radka Chloupka.
No, a protože deset let to už je výročí, které je nutné oslavit, zve nás Radek opět.
No, a protože Tři Studně, to už je prt (nebo prd ?), tentokrát nás zve přímo k moři !!!
A to do penzionu Vysočina, který se nachází v obci ležící na východním pobřeží Moře Vysočiny.
No pravda, moře má sice jen 206 ha, ale zase leží v území, kde dochází k tomu zajímavému jevu, kterému říkáme bifurkace.
Takže jsem tam zváni opět na poslední lednový víkend (29. - 31.1.) a to do zmíněného penzionu (240,-/lůžko,, případně polopenze za 129,-) s tím, že hlavní večer proběhne v sobotu 30.ledna.
Máme tedy určitě přijet (sněhu hafo) a Radek určitě velice ocení, když muvčas předem dáte vědět, že přijedete.
Můžete tak nejlépe učinit hned následující týden v úterý 12.ledna na první letošní slezině U voraře (vzpomínáte, kde to vlastně je ?). Určitě přijďte tak jako tak, trochu dost jsme to tam v posledních termínech nějak flákali!
Jinak se mějte jak chcete (ale něco pro to dělejte). «« NAHORU
    čtvrtek 7. ledna – RaChl - Slavnostní tryzna
VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ A KAMARÁDI!
Kontrolou svého RČ a kalendáře jsem došel ke zjištění, že se neodvratně blíží výročí mého příchodu na svět (x krát10). Hodnota x mě napovídá, že už to není na oslavu, nýbrž na tryznu. Anžto na které
nechci být sám, alébrž s vámi (s některými se už vídám přes 30 let) dovolil bych si vás přivítati v sobotu 30.1. t.r. v penzionu ''Vysočina'' v obci Škrdlovice, kterážto se nalézá na 49°38' SŠ a 15°55' VD a cca 9 km S od Žďáru n./S, kdež bude se konati ve večerních hodinách (tzn. tma za okny) slavnostní tryzna a společná večeře s přípitkem a poté s hudbou, zpěvem, příp. tancem. Příjezd možný již v pátek 29.1. večer. Sníh venku zajištěn, ale čert nikdy nespí- jak jsme viděli na Nový rok.
Kapacita lůžek (á 245 Kč) bohužel omezena, prosím o projevení osobní účasti buď na slezině 12.1. nebo e-mailem chloupek@...cz nebo na tel. 603... do 20.1. Potom karimatky!
TĚŠÍM SE NA VÁS, VÁŠ RADEK CHLOUPEK «« NAHORU
    pátek 8. ledna – LeHni – lístky
Mámpro všechny lístky na balet Na zábradlí, ale ještě nevím 20.1.Druhou Trávu, napíšu. «« NAHORU
    sobota 9. ledna – KaKu - Diskusní skupina
Dovolte, abych vám podal zprávu o předem ohlášeném početí diskusní skupiny Trasy 14 a hlavně o věcech následujících.
Tak tedy, početí bylo OK, v příznivé astrální situaci, porod proběhl bez komplikací, holčička se již od samého narození má čile k světu. Od prvního dne zdatně žvatlá a už se jí dokonce klubou zoubky, mimochodem docela ostré. Jazýček je malinko rozeklaný, ale to se časem jistě upraví.
Asi vás, zejména ženskou část Čtrnáctky, bude zajímat jméno. To je ovšem věc natolik závažná, že jsem se odhodlal jen k volbě pracovního názvu a definitivní jméno by mělo být dílem celé diskusní skupiny. Název Loskutka jsem zvolil podle ptáka loskutáka, který, jak známo, se učí mluvit velmi rychle a kvalitně, ovšem některým chovatelům vadí jeho schopnost vydatně posrat nejen celou klec, ale i poměrně rozlehlé okolí.
Malá Loskutka již okomentovala svým dětským způsobem příspěvek Marcely L., Jirky Jindry i Jany V., rozžvatlala se na téma vlivu jazyka na myšlení lidí, vhodné míry politické angažovanosti občanů v politice, zaprorokovala si o zákazu úsporných žárovek v EU, dotázala se zvědavě na vhodnost toho kterého volebního systému pro Česko. Zkrátka, dělá mi to prtě radost.
Kdokoli se chce podílet na kmotrovství malé Loskutky, je srdečně vítán. Pokud ji chce učit mluvit, popřípadě i jiné dovednosti, je vítán dvojnásob. I když, kdo ví, co od vás, chlíváci, může pochytit. Ale rozhodně každé rozšíření slovní zásoby je žádoucí. Nikomu nebudu nařizovat, co smí nebo nesmí říkat, ale také po nikom nepožaduji, aby na Loskutku mluvil, když chce raději mlčet a poslouchat.
Takže, každý člen celotrasové skupiny je vítán. Zdůrazňuji, že se nejedná o žádný separatismus, ani elitářství. Opakuji: Skupina t14-diskuse@googlegroups.com je otevřená, kdokoli ze Čtrnáctky je vítán a srdečně zván!!!
Stačí mi napsat mejlík na karel.kuzel@quick.cz a budete zařazeni. Samozřejmě každého člena, který požádá o zrušení členství, z diskusní skupiny neprodleně uvolním. Iniciačního procesu se nelekejte, pouze dostanete uvítací zprávu, a pak už budete dostávat zprávy, co se okolo Loskutky šustne. Když napíšete nějaké tajemství na adresu t14-diskuse@googlegroups.com, bude to okamžitě elektronicky rozkecáno po celé diskusní skupině. Po přijetí do diskusní skupiny zůstáváte samozřejmě členy celotrasové skupiny, nic se nemění. «« NAHORU
    sobota 9. ledna – JaVor - +++ Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické (absorbuje teplo)?
Teorie Pekla
Toto je skutečná odpověď v testu střední úrovně z chemie na univerzitě ve Washingtonu. Odpověď jednoho studenta byla tak "hluboká", že se profesor rozhodl podělit se o ni s kolegy na internetu.
Bonusová otázka: Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické (absorbuje teplo)? - Celá diskuse... «« NAHORU
    sobota 9. ledna – JaVor
Ahoj, důrazně se ohrazuji, abyste o mém příspěvku diskutovali tajně v diskusi mimo distribuční Čtrnáctku. «« NAHORU
    sobota 9. ledna – KaKu
Ahoj Jano,
děkuji Ti za to, že jsi můj příspěveček zprostředkovala celé Čtrnáctce. Kdybych ho poslal do celotrasové skupiny já, tak by ho devadesát procent účastníků s gustem bez čtení vymazalo a tím by zůstal perfektně utajen. Nemluvě o tom, že bych jen otrávil ty z nás, kteří mne považují za nechutného kecala a jsou alergičtí na pouhé objevení se mého jména. Píšu "z nás", protože i já sdílím většinový názor a své stupidní příspěvky nemažu jenom proto, abych se neopakoval.To by byl teprve průser!!!
Když jsem ohlašoval zřízení odlehčovací diskusní skupiny, napsal jsem ve svém mejlíku z úterý 22.12.2009 7:01 následující:
Od 1. ledna 2010 se chci účastnit diskusí na Čtrnáctce tím způsobem, že odpovím pouze na individuální adresy a kopii pošlu do diskusní skupiny, kterou jsem zřídil. Tam budou mít členové možnost věc prodiskutovat, aniž by zatěžovali ostatní členy Čtrnáctky.
Klady:
• Mělo by dojít k značnému odlehčení schránek účastníků celotrasové skupiny
• Ti, kteří mají nastavený filtr na tři křížky kvůli mně, si ho budou moci odstranit
Zápory:
• Žádné nevidím. Kdo ano, prosím, napište.
Nikdo se o žádných záporech nezmínil, ani Ty ne. Mnou navržený způsob mi připadá naprosto fér. Je mi trochu divné, že chceš vymezovat, co se na odlehčovací diskusní skupině (pracovní název Loskutka) smí probírat, a co ne.
Znovu opakuji, že se nejedná o žádné tajné společenství. Diskusní skupina je otevřená a KDOKOLI z členů celotrasové skupiny má právo být na vlastní žádost do skupiny zařazen. Jestliže si to budeš přát, milerád Tě připojím. Účast ve skupině nevyžaduje diskusní aktivitu, srdečně zváni jsou i pasivní členové. «« NAHORU
    neděle 10. ledna – JaVor - Odpověď Karlovi týkající se diskuse na 14
Ahoj všichni,
píšu odpověď všem, protože níže uvedené potřebuji sdělit i svým kamarádům a nemám čas psát dva dopisy. Strávila jsem nad řešením čtrnáctkové korespondence a momentálními problémy s „třídně uvědomělým červíkem“ již hodně času.
Vysvětlení mé reakce: Novoroční pohádka nebyl příspěvek týkající se dění na 14 a tak měl být označený třemi křížky.
Děláš se skupinou tajnosti, takže není zjevné, kdo a kolik lidí se přihlásilo, zda například stojí za to si "zasírat" počítač další registrací, poštu dalším členěním a hlavně přemýšlením kam který příspěvek poslat (už se mi to stalo a zrovna to byl docela trapas).
Napsala jsem nejjednodušeji, jak jsem uměla jasná pravidla – „vše, co se netýká přímo dění 14 označit třemi křížky - +++ - a napsat jasný předmět“. Ty, který znáš odpověď na úplně všechno, si toto pravidlo nepochopil, jak sám píšeš a jak patrné z tvých novoročních příspěvků.
Ani jednou jsem nepsala o tom, co je přípustné a co není. Ani jednou jsem nepsala, že kvůli tomu, že trávím nekonečné množství hodin u shromažďování dat z historie Čtrnáctky a přítomnosti pro zachování do budoucnosti, si nedělám právo na manipulaci či vlastnictví čtrnáctkového webu a distribuční korespondence. Ostatně oboje by nebylo bez Vašich příspěvků. Děkuji za ně, dělám to ráda a místo štrikování.
Jsem z toho unavená. Je mi líto, že se kamarádi odmlčeli, alespoň se tak jeví z emailové frekvence po založení nové diskusní skupiny. A ani se nedivím. Proč by psali Čtrnáctce, když už jednou napsali do jiné diskusní skupiny. Takže v čtrnáctkové korespondenci zbudou „jen“ příspěvky (jen je v uvozovkách, protože jsou to moc fajn zprávy a mám je ráda) od Zuzany a šéfa proložené občasnými informacemi o odjezdu před nějakou akcí či nějakou srandičkou. Myslím si, že si rozbil celou čtrnáctkovou korespondenci, nejdříve neřízenými dopisy a poté separací některých příspěvků, potažmo lidí. Snad se mýlím.
Zápory nové diskusní skupiny jsem samozřejmě psala a jedna z nich už je to tady - Přeposíláš do své skupiny příspěvky ze čtrnáctkové korespondence a tam k nim kdosi z nás píše komentáře. To je nefér, že přetahuješ dopisy a autor pisatel neví, o čem se vedou řeči na "jeho" téma.
Souhlasím s tebou, i mě velmi zajímá pohled na politiku a světonázor vůbec od lidí, které mám ráda a se kterými strávím volný čas. Respektuji jejich názor, zkouším se na věc podívat pisatelovýma očima (někdy je to ovšem, vzhledem k subjektivitě a momentálnímu rozpoložení při četbě, těžké). Odpovídám sporadicky a neodpovídám větami "to snad nemyslíš vážně?", nýbrž větou "Můj názor je takový…“ Avšak prudce nesouhlasím s tvým popisem "ulity" mých přátel. Mě zajímá, co kamarády trápí, z čeho mají radost a jestli nepotřebují s čímkoli pomoct rozhodně víc, než jejich rozbor cizího textu nebo rozbor toho co četli třeba o plzeňské aféře. A to se dozvím právě při pochodu krajinou nebo večer u piva. Dříve jsme možná utíkali na Stezku z reálného socialismu, nyní je to, myslím, především proto, že jsme si blízcí naturelem, životní filozofií a pomyšlením, že se máme o koho opřít.
Filtr na křížky v korespondenci je jednoduchý a nezatěžuje člověka přemýšlením, na jakou adresu který příspěvek poslat. Ale to už jsem ale také psala. No a také jsem psala, že většina lidí si diskusní příspěvky v čtrnáctkové korespondenci četla. Jen pár lidí ji mazalo bez čtení a jen dva-tři se někdy v průběhu korespondence přímo ohradili proti. V dotazníku, který jsem poslala, nikdo nebyl vysloveně proti. Takže není pravda, že jsem nepsala o záporech. Jen o jednom, jehož avízo jsem přehlédla, že separátně budete diskutovat příspěvky čtrnáctkové korespondence a pisatel se tak vůbec nedoví, co pečete v Loskutákovi, jsem nepsala. Mimochodem ten název se mi nejeví jako šťastný. Mně evokuje právě ne zrovna kvalitní pořad na NOVĚ, ale hlavně „šílenou“ Gondíkovou. Takže to vypadá tak, že pokud nechci o příspěvky kamarádů přijít, musím se přihlásit do separátní skupiny a začít oddělovat co, kterému kamarádovi napíšu. Při tom množství korespondence (pracovní se zákazníky, domovní pro SVJ, TAKovou, čtrnáctkovou a zcela soukromou) budu muset dále dělit na separátní čtrnáctkovou. Je mi to líto.
Snad je to ve stručnosti vše, co k danému tématu mám, díky, že jste dočetli a díky za odpověď.
Přeji hezké dny a jdu si chystat sněžnice na Zuzaninu vycházku. (Nedá mi to - ta také patří do "ulity?") «« NAHORU
    neděle 10. ledna – KaKu - Odpověď Janě týkající se diskuse na 14
Milá Jano a všichni ostatní, co nemáte filtr na křížky,
Tvůj dopis je obsáhlý a myslím, že trochu nespravedlivý.
Pokusím se reagovat na jednotlivé myšlenky postupně.
1. Novoroční pohádka. Křížek či nekřížek? V novoroční euforii posílené větší než nulovou hladinou alkoholu v krvi mi přišla pohádka jako docela výborná parodie na ruskou tragiku a zároveň na stereotyp vnímání Rusů námi a Evropany vůbec. Když jsem si uvědomil, že všichni, co maží křížky, by o ni měli přijít, bylo mi jich strašně líto a rozhodl jsem se nekřížkovat. Tedy nikoli nepochopení prostého pravidla, ale zkrátka nekázeň. Na vojně se za ni dávaly zaražené vycházky. Ale někdy taky ne. Jednou jsem se dopustil takové nekázně, že kdyby to řešili regulérně, tak jsme měli v kasárnách kontrarozvědku. Tak to raději ututlali.
2. tajnosti se skupinou. Ta skupina je ve stavu zrodu a lidé přibývají po kapkách. V současné době je nás osm. Ale slíbil jsem všem, že nebudu sdělovat jejich totožnost, a to ani uvnitř skupiny. Takže je to jako na Čtrnáctkové skupině, kde se ví o těch, kteří se ozvou, ostatní jsou neznámi. Já bych strašně rád ohlásil, jaké príma parťačky a parťáky ve skupině máme, protože by to byla výborná reklama pro získání dalších. Ale nějak si myslím, že by to vůči nim nebylo v pořádku.
3. snížená frekvence diskusí. Těch pár dnů, co skupina existuje, je na nějakou statistiku opravdu málo. Samozřejmě tím, že jsem začal plnit svůj slib, že nebudu zatěžovat Čtrnáctku svými výlevy, tak se mnohým ulevilo a ti, co by mne snad postrádali, mají možnost se přihlásit do diskusní skupiny.
4. přetahuju dopisy a autor pisatel neví, o čem se vedou řeči... Slíbil jsem, že na příspěvky v celotrasové skupině budu odepisovat pouze na individuální adresy, tedy autorovi příspěvku a případně jiným kamarádkám/dům, které by to mohlo zajímat, či už se k tématu nějak vyjádřili. To dodržuji a budu dodržovat. Byl bych rád, kdyby takto fungovali i ostatní členové diskusní skupiny, ale zásadně odmítám dávat nějaká pravidla či nařízení.
5. .. jsme si blízcí naturelem, životní filozofií... kdyby to tak opravdu bylo, tak bych skočil do záchoda a spláchnul se. Když si představím stodvacet Kuželů... no nazdar. Naopak mi připadá báječné, že máme silně rozdílné naturely i životní filozofie, naprosto odlišné životní příběhy i různá poučení, která jsme z nich načerpali.
6. Zuzana patří do ulity? Pokud vím, tak se svými názory netajila a obdivuhodně pohotově a vášnivě diskutovala. Pak zřejmě došla k tomu, že už toho bylo dosti a šetří si nervy. Je holt moudřejší. Myslím, že matka dvou raubířů musí být schopna solidního nadhledu, jinak by se dávno zbláznila. (Zuzko, já vím, že to jsou príma kluci, ale taky vím, jak nebetyčný rozdíl je mezi malými holčičkami a malými chlapečky).
7. Název skupiny - Loskutka. Jak jsem byl zmínil, jedná se o název pracovní. Ke konečnému názvu bych chtěl dojít hlasováním ve skupině. Souhlasím s Janou, že to není název nijak pěkný. Ale prozradím na sebe jednu věc. Je mi jasné, že parta určitě vymyslí lepší jméno než bych to dokázal já. Tak proč bych si hned na začátku lámal hlavičku vymýšlením nějakého extra názvu? Nikdy jsem nebyl moc pracovitej.
Závěr:
Nejedná se o žádné spiknutí. Myslím, že je to přirozený vývoj a i jiné diskusní skupiny se časem rozhodnou rozdělit do několika specializovaných skupin, nejspíše podle témat. Nebo jiná analogie: neznám historii TAKu, ale tipnul bych si, že po určitou dobu mohlo existovat určité pnutí, kdy někdo chtěl, aby všichni zůstali pohromadě a jiní zase dávali přednost rozdělení do menších operativnějších celků. To je proces tak přirozený, jako dělení buněk.
Ale naštěstí my se dělit nemusíme. I když si budeme mejlovat v jiných skupinách, které se budou částečně překrývat, tak zůstaneme přece Čtrnáctkou, i kdyby těch skupin bylo třeba Čtrnáct.
Tímto zvu všechny do diskusní skupiny. Stačí mi poslat mejlík, a budete přivítáni v našem hloučku. Diskutovat v ní není povinnost, tiší sympatizanti na příjmu jsou též vítáni. «« NAHORU
    pondělí 11. ledna - ZuVla Švédům - placení!
Vážení,
připomínám, že termín placení zálohy na Švédsko je tento pátek 15.1.
VŠICHNI, kteří obdržíte tento mail jste se mi přihlásili na Švédsko a ne že ne. Jsou-li mezi vámi tací, kteří váhají nebo dokonce vědí, že nepojedou, ať mi to neprodleně napíšou. Dejte i mně čas, abych sehnala za vás náhradníky. «« NAHORU
    pondělí 11. ledna – JaVor - TAKové hororové předtančení - hlaste se!
Lidu TAKovému!
TAKový bál 9. dubna se blíží a je na čase začít nacvičovat předtačení! Hrdina z lidu, který by se TAKového úkolu ujal, coby choreograf, se mezi námi nenašel. Nezoufejte! Zkušená choreografka a tanečnice Eva Velínská (spolupráce např. na bále Španělsko) se této čestné funkce zhostí.
Chcete-li tedy na letošním hororovém TAKovém bálu i klasické celoTAKové předtančení - přijďte předtančovat - bez vás to opravdu nepůjde! ;-) První zkouška, na které se zárovneň rozhodne, jestli je na TAKu vůle dělat celoTAKové předtančení, bude v pondělí 25.1.2010 od 20:00 v objektu Sokol Vršovice (na Vršovickém náměstí - vchod z ulice Sportovní) - sraz v 19:45 před vchodem! (taneční přezutí a vhodný oděv s sebou). Zájemci ať se mi, prosím, předem ohlásí na můj email osi@...cz nebo na mobil: 723... - ideálně se přihlašujte v párech!
Těším se, že v pondělí nebudeme u Sokola s Evou sami Ondra "Šimon" Šimůnek T26 «« NAHORU
    úterý 12. ledna – JaVor - POSLEDNÍ odpověď Karlovi týkající se diskuse na 14
Ahoj,
tahle diskuse se opakuje a nemá, myslím, už smysl, takže slibuji, že odepisuji naposledy. Ty se zkrátka s diskusemi chceš odtrhnout, já říkám, že je to škoda.
Ad 1.
Obsah příspěvku jsem vůbec nekomentovala.Že by někdo nepochopil, že předmět emailu "Novoroční pohádka" nepatří do čtrnáctkového dění? Křížky neslouží k zahození, ale k odložení dopisu do příslušné složky, aby se nepletl v důležité, rozuměj např. pracovní, korespondenci a počkal na svou chvíli. Ovšem i bez filtru je možné okřížkovanou, tedy ne zcela důležitou věc odložit na později či ihned zahodit, totˇ vůle příjemce. Tvá kasárenská nekázeň se mi jeví jako schválnost - to je ten různý úhel pohledu.
Ad 2.
Všeobecně se ví, že všichni spojení s internetem přijímají čtrnáctkovou korespondenci. Někdy v létě jsem posílala aktualizovaný seznam adres vygenerovaný z Googlu. Ve vyhodnocení ankety v prosinci 2009 jsem psala o 120 respondentech. Nejjednodušší je tedy porovnat s adresářem.
Ad 3.
Bez komentáře, psala jsem o tom již párkrát.
Ad 4.
Zásadně odmítám, aby moje příspěvky v distribuční korespondenci Čtrnáctky byly diskutovány v jiné skupině. Když mám potřebu něco sdělit, chci znát i případnou reakci.
Ad 5.
Napsala jsem BLÍZCÍ, ne stejní.
Ad 6.
Nechápu, co mají Zuzaniny vycházky společného s jejími názory, potažmo syny. K zakonzervovaným ulitám pijícím pivo a zpívajícím Žížaličky si nás, Karle, přirovnal sám.
Ad 7.
Bez diskuse.
Závěr
O spiknutí mluvíš ty. V mém dopise je, myslím dvakrát sděleno, že je mi líto separace.
Ke všemu se dá najít příměr, který s daným tématem naprosto nesouvisí.
Mějte se všichni úplně nejlíp
P.S. Slibuji, že do Stezky vyrobím aktualizovaný adresář. Prosím o zaslání změn (i ty, kteří mi je již v minulosti napsali). Heslo je stále stejné. «« NAHORU
    úterý 12. ledna – AlKo – Karlovi K a všem
Já která nikdy nediskutuji a nepíšu už toho mám dost. Pište všichni všem pokud nám chcete něco sdělit, označujte kří žky ,neoznačujte, jen se proboha neseparujte , nedělte se na skupiny , pak vzniknou podskupiny a další atd. Je to nesmyslné.
A hlavně si myslím , že důležitější -a možná i duševnímu zdraví prospěšnější
je se scházet s lidmi a tam eventuelně diskutovat, hádat se, souhlasit, nesouhlasit a ne být zalezlý doma v ulitě a ventilovat se na počítači. Myslím že v naší partě se k tomu najde dost příležitoasti. «« NAHORU
    úterý 12. ledna – Kestř
Dovoluji si přeposlat Maruščinu pozvánku.Tentokráz bohužel,nemohu sama přijet,nesmím mezi lidi, Zdraví máma kestř «« NAHORU
    úterý 12. ledna – Kaku - +++ Diskusní skupina
Ahoj,
  zdá se mi, že JaVor formulovala podstatný problém: je špatné, když se téma vznesené v rámci hlavní skupiny diskutuje ve skupině pomocné - odlehčovací - a autor pak netuší, jak ho drbeme. Svatá pravda.
Když je problém formulován, je již zpoloviny vyřešen. I tady je řešení, a to technické:
Autora inspirujícího příspěvku prostě zahrnu do diskusní skupiny a bude tak moci sledovat, zda píchl do vosího hnízda či jen zčeřil hladinu.
Samozřejmě jakmile si to bude přát, bude okamžitě vyřazen. Dokonce bude-li mít účet u googlegroups, může se, tuším, odpojit sám.
Jestliže autor námětu dá ve svém příspěvku předem najevo, že nechce být do diskusní skupiny zahrnut, tak to budu samozřejmě respektovat a posílat svoje reakce pouze na individuální adresy, tedy autorovu a jiných zúčastněných osob, plus kopie do diskusní skupiny.
Účet u googlegroups: velmi užitečná věc, která nic nestojí, doporučuji.
Máte-li takový účet, můžete se dívat do všech skupin, jejichž jste členy, tedy například Čtrnáctka i diskusní skupina.
A co tam můžete vidět? Například archiv zpráv uspořádaný do vláken - tedy původní námět, na který jsou navěšeny odpovědi. To je velice zajímavá věc. Můžete mít i přístup k řadě jiných údajů, záleží na nastavení parametrů skupiny.
Zřízení účtu je jednoduché, analogické tomu, jak jste se zaregistrovali u poskytovatele elektronické pošty. Je to na www.googlegroups.com.
Když máte účet, můžete i zřizovat vlastní skupiny, například "Esoterika". Až ji Chapka založí, budu mezi prvními uchazeči. Tosemzvědavej, jestli by mne tam chtěl. «« NAHORU
    úterý 12. ledna – JaVor - +++Diskusní skupina
Ahoj, agitace na www.googlegroups.com je (předpokládám) zbytečná práce. O tom jak funguje psáno v říjnu 2007, březnu a květnu 2008 a v červnu 2009 «« NAHORU
    středa 13. ledna – MaLö - Geshem a Noc otevřených kostelů
Pozdrav všem kdo mají rádi spirituály - v rámci akce Noc otevřených kostelů, která proběhne v pražských chrámech v pondělí 18.1.2010 od 18 hodin, zazpívá krátce mimo jiné Geshem, a to v kostele Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí (asi od 18.15).
Ahoj lidičky, v kostelech se často nevídáme, ale doporučuji např. i Geshem, kde zpívá kamarádka... či jinde možná nashle Mějte se co možná nejlépe s prima náladou bez ohledu na různé diskuse «« NAHORU
    středa 13. ledna – ZuVla – Ad Vorař 12.1.
Ahoj všichni,
  v novoroční hospodě jsme se sešli v nebývalém počtu, a tak se vytratilo jednotné téma a možná i nepřítel. Co řešil druhý konec stolu netuším, my jsme byli v zajetí sněhu, +++ a sepisování Radkova seznamu.
  I na vycházce jsme se v tomto novém roce sešli v hojném počtu. Kolik, kolik, kolik? Nevím, nevím, nevím. Všechny pokusy o sčítání selhaly, ale bylo nás tolik, že jsme vadili úplně všude. Ještě U Pivrnce naše tři stoly stíhal vrchní obskakovat, ale k Mojžíšovi se ze všech stran přitrousilo tolik skupinek vycházkářů, že jsme při každém výkladu vytvořili komunikační překážku. Mojžíše pod sněhem jsme téměř nespatřili a když se Stáňa nedozvonila ani na Ebena, ani na Bartošku ani na Oldřicha Nového, museli jsme oželet i secesní výtah. Zato hrady v Pařížské nám Gočár s Janákem nestihli zbourat, a tak jsme mohli obdivovat věže, věžičky, výklenky a erby, prostě cukrářské zasněžené skvosty. V Kaprovce jsme minuli úplně nenápadný Ježkův tmavomodrý svět a v Husovce velice nápadného tygra, kam se za pábitelem Hrabalem stahovaly i notářky. U Rotta místo hardwaru nabízejí hardrock zabalený do hamburgeru. Kde jste české matičky, šroubky, hřebíčky? Díky sněhové kalamitě vyrostla na Staromáku hora, a tak jsme z placatého Starého Města mohli dobýt i vrchol a připít si na zasněženém štítu na n a š e zdraví.
  Zopakovali jsme si jednu utajenou pasáž, porovnali výšku Goliáše a permoníka (ve fotoalbu je permon rozhodně větší), dohledali zazděné sedláky i pannu, zamířili do opuštěných Kotců a úplně celé, celičké jsme je husím pochodem zaplnili. Málem jsme přišli o pomník buditele, místo sochy Jungmanna chtěli vlastenci osvobodit rodné Hudlice od roboty, a tak by štamgast Jungmann nakonec přeci jen zůstal na krku hostinskému U Pinkasů. Viděli jsme toho dne už druhý orloj a pronikli do zamčeného Wimmerova dvorečku. Ani jsme téměř nepožili, a přesto jsme viděli dům U Medvídků dvakrát, zato psanou moudrost U Vejvodů ani jednu. Nějaká moudra musel Klusáček zazdít a ostatně po setmění zavírají hlavní vchod. Zato jsme viděli barokní tenisovou halu, jediný pozůstatek nádraží Těšnov, krajinu, jak vystřiženou z Jů a Hele a dokonce U bílé svíčky na ptáka zlatou klec, kterou tu zřejmě zapomněl Ilja Muromec. A když jsme pronikli do luxusního hotelu Iron Gate, naši geometři objevili vysoko nad hlavami i konvexkonkávní altán. Zlatou Zlatou a zlatou Stříbrnou jsme doputovali až ke Keplerovi. Smetanu a potlesk nakonec slízla Alla, která jako zlatý hřeb vycházky předvedla snědené kulky. Některé vycházkáře, kteří nedbali dobře míněných rad, a vzali si na brodění sněhem jarmilky, jsme cestou potratili. Ale i tak jsme Literární kavárnu v Řetězové obsadili v nebývalém počtu a pak už jsme jen četli a četli a četli. Jasný bestseller - Malý princ Bernard.
  Že jste slovo konvexní slyšeli naposled ve škole, přestože jste byli na vycházce? Jestli to není tím, že se couráte někde vzadu a fotíte sněhuláky? Ale nevadí, nevadí, internet si s tím hravě poradí. Zkuste si někdy kliknout v Posedlostech na název vycházky (třeba tu poslední s očima navrch hlavy http://usedlosti.ctrnactka.net/pos20.htm) a tam je všechno, co jste neslyšeli, neporozuměli nebo zapomněli (i když tuhle možnost považuji za vysoce nepravděpodobnou).
  Už za čtrnáct dní nás Radek zve na oslavu - odmítám používat jiné slovo - do penziónu Vysočina ve Škrdlovicích. Ostatně jediná Radkova starost byla, jestli bude ještě na konci ledna sníh, abychom si mohli všichni zalyžovat - takže jakápak tryzna. V penziónu je 35 postelí, ve 22 už leží oslavenci, dobře radím, neváhejte a přihlašte se na chloup.r@..cz. Spojení naprosto v pohodě, buď ve tři vlakem do Žďáru a pak je 3/4 hodinu na přestup na místní bus do Škrdlovic (v 18:35 už jste na místě) nebo přímý bus z Florence v 17 hodin do Škrdlovic 19:35 (bus jede do Bystřice nad Pernštejnem).
  Příští posedlostní vycházka nese stručný název "Cesta posledního kovboje ze ztracené varty mezi nablýskané paneláky". Sraz a odchod je v neděli 14. února ve 13:14 ze stanice tram Vychovatelna (10, 24). Ovšem z hlediska poznání je skutečný sraz v pivovaru U Bulovky od 12 hodin. Vystoupíte z tramvaje o stanici dříve (stanice Bulovka) a půjdete kolmo na koleje pro změnu ulicí Bulovka dolů směrem k Vltavě. V nenápadném růžovém baráku Bulovka 17 je hospoda a pivovar dva v jednom. Výborný ležák či kvasnicové si poslední kovboj na cestu prostě dát musí. «« NAHORU
    středa 13. ledna – KaKu – Ad Vorař 12.1. - dodatek
Ahoj, dovolím si přičinit dodatek k Zuzčině zprávě od Voraře, ovšem bez Zuzčiny básnivosti.
Po odchodů Vlachových zůstalo pár posledních Mohykánů. Účet byl bez problémů zapraven. Na metru jsem si chtěl ukrátit čekání četbou, ale nebylo z čeho. Vrátil jsem se do hospody. Když jsem řekl presonálu, že si jdu pro zapomenutou tašku, řekli mi, že jsem druhej. První byla Stáňa.
Mohykáni zůstali už jen dva, Ivan P. a Jirka M. Jirka držel mou tašku v ruce, chtěje ji odnést k sobě do kanceláře. Zalitoval jsem, že jsem předčasně řekl klukům, proč se vracím. Mohl mi ji donést k metru, kde se naše kroky rozdělily. «« NAHORU
    středa 13. ledna – MiMa - řešení diskuzních skupin
Kniha Saturnin nabízí řešení zapeklité situace: Mezi jinými povídal, že by panu správci doporučoval, aby si lehl na oddělení pro duševně choré a dělal toho pacienta, který by mu při revizi chyběl. Tu cestu aby účtoval tak, jako by auto jelo prázdné ven a prázdné zpátky, to že bude určitě přesně podle předpisů. A jestliže se ta doprava nesmí platit předem ani potom, tak ať se to platí během jízdy. «« NAHORU
    středa 13. ledna – ZdeHá - tady přestává veškerá sranda
Přátelé, původně jsem tam do předmětu chtěl dát ty tři křížky, ale jsou to křížky pohřební na rozdíl od křížků sportkových. Ona už tak je ta příloha truchlivá.
Hned po odeslání tohoto emajlu spěchám zaplatit 30 Kč do ordinace lékaře, aby mě rychle našel ještě nějakou chorobu navíc k těm, které jsem už pořídil.
Chci mít totiž jistotu, že se toho opravdu nedožiji.
A Vám, kamarádi Stezkaři doporučuji totéž. Zaplatit 30 Kč za uklidnění - to je v dnešní době láce! Jen jednoho se obávám, aby se krize popsané v příloze nechytil nejmenovaný notorický diskutér. Tady totiž už není čem diskutovat. Z proklatě zasněženého venkova - celá diskuse... «« NAHORU
    středa 13. ledna – KáVa - +++ tady přestává sranda, ale knižky zůstávají
Já si tady přihřeji vlastní (vlastně čtrnáctkovou) polívku a upozorním slovoutné čtenářstvo na stránky trasy 14, záložka "Odkazy TAKu", podzáložka "Zajímavé knihy", kde v nově vložené nabídce na měsíc říjen 2009 (který najdete v Archivu) upozorňuji na knihu Josepha A. TAINERa - Kolapsy složitých společností, který se tímto problémem (tedy z trochu jiné perspektivy) zabývá. A najdete tam i mnoho jiných knih, rovněž zajímavých, a jiné, které vás zajímat vůbec nebudou, ale když už jsem si s tím dala tu práci, tak se na to třeba zkuste příležitostně kouknout...
Ahoj, zdravím s heslem: Lidé čtěte! Knihovnice Káťa V. «« NAHORU
    neděle 17. ledna – KaKu – Matematický testík
Ahoj, Zkuste testík. Není to tak strašné. Odpověď je klíčem k otevření souboru v příloze. Když :
2 + 3 = 10 – 2 krát 5
7 + 2 = 63 – 7 krát 9
6 + 5 = 66 – 6 krát 11
8 + 4 = 96 – 8 krát 12
Tak : 9 + 7 = 144 - 9 krát 16
Pokud se Vám dokument podaří odemknout, gratuluji !!!!!
Jste geniální, údajně totiž tento rébus rozluští pouze lidé s IQ, převyšujícím 120.
Hodně štěstí...
P.S. Pokud dokument otevřete, zapište své jméno a pošlete dál....
Případně si o výsledek napiš ČAU - celá diskuse... «« NAHORU
    pondělí 18. ledna – PeKo – Návrat z podzemí
Tak teď je pondělí ráno, v sobotu jsme viděli pěkné představení. (3× foto v albu 1. pololetí 2010) «« NAHORU
    pondělí 18. ledna – KaKu – Návrat z podzemí
Ahoj, dovolte, abych lehce pokecal o tom, co Petr pěkně nafotil. Tak tedy ještě ve tři čtvrtě to vypadalo na přesilovku a aktéři byli lehce nervózní. Maruška je nestačila povzbuzovat. Ale najednou přidusaly davy a začalo to vypadat, že příště by se mohlo hrát skoro v Nároďáku. Za Čtrnáctku tam byla Pavlína s dcerou, Petr Kopp a já. Představení bylo vtipné, čeština roztomilá. Úspěch veliký. Abychom dodrželi tradici, stavili jsme se cestou na metro v hospodě. «« NAHORU
    pondělí 18. ledna – StDu - úterní - 19.1. - Patřičný a Paleček a Janík
Ahoj, ahoj,
  zítra od 18.hodiny v Národním zemědělském muzeu na Letné, vedle Technického muzea, Kostelní 4, Praha 7, tramvaje - Letenské náměstí, můj kamarád, výtvarník Martin Patřičný bude na své výstavě o krásném dřevě povídat o dřevě, možná číst ze své knížky a k tomu budou pět pánové Janík a Paleček. Mohlo by se vám to líbit. Něco se - myslím - platí, ale ne moc. Stáňa. «« NAHORU
    úterý 19. ledna – Kestř
Všechny vás zdravím a mezi lidi smím až za týden,protože mi vyměnily čočoky.A vidím teď téměř jako ostříž. a všechny vás zdravím «« NAHORU
    úterý 19. ledna – JirJi - +++ Kamarádi a kamarádky - vzájemně....
Tak si to přečtěte – to samé v různých verzích bylo už několikrát. (Lenoši jsou vlastně sebevrazi….) http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/189228-muzskemu-srdci-skodi-ubytek-pohlavnich-hormonu.html «« NAHORU
    středa 20. ledna – ZdeHá - +++šok u řezníka
Přátelé ze 14ky!
  Dnes jsem utrpěl u řezníka šok! Mají zakázáno používat název "ocásky" - teď se to musí jmenovat "CHVOSTÍK"! A houska už není houska ale "RAŽENKA"! Málem jsem se z toho postolicoval! Kam to povede! Ale napadá mě, jestli nejsem moc konzervativní, nebo - nedej Bože - zaujatý proti Bruselu. Z venkova Vás všechny zdraví zhnusený Zdeněk
  P.S. Matně si vzpomínám, že za mého mlada byl chvostík nějaký živočich. Nějaký vodní pišišvor. Pomozte mi prosím, vzpomenout! celá diskuse... «« NAHORU
    středa 20. ledna – LeHni – zítřejší balet a divadla
  Připomínám, že ještě mám lístky pro hpap, Hořejší , H.Pavlíčkovou a ZuBra. Zuzana se ptá, jestli se můžeme sejít dřív, já myslím, že by bylo možné sejít se v 18.00 ve vinárně Kolowrat.Co tomu říkáte? jinak budu čekat v 18.45 před Stavovským d.
  15.2. po zkušebna Vin. div . Tranzit - lístek za 70,- 2.2. čin. klub Léda asi za 300,- s Nárožným komedie z manželství, 15.3. Vin.div. Mumraj. «« NAHORU
   středa 20. ledna - ZuVla – Radek
Ahoj skoro všichni,
volím tento předpotopní způsob komunikace, protože potřebuji uvalit informační embargo na jistého Radka. Vy, co se chystáte 29.- 31. ledna na Vysočinu, zbystřete a pokud možno čtěte až do konce. V sobotu večer budeme Radkovi zpívat píseň, kterou si dosud zpíval jen on sám sobě. Neupravenou, s původním textem. V příloze 1 je na dvou stranách!! napsán text, který by se při troše dobré vůle měl dát přečíst i bez nenalezených brýlí. Vytiskněte si ho a několikrát přečtěte, abyste byli schopni v rychlém sledu zazpívat "bídu, fízly, strach". V příloze 2 jsou z internetu staženy i akordy. Všichni hudebníci světa, spojte se a dohodněte, jestli poslané akordy nejsou nějaká sabotáž.
A teď nepovinný úkol, ale velice potřebný. V refrénu při zpěvu "rychlejší koně" by bylo velice žádoucí ukázat nějakého super koně (houpacího, natahovacího na kličku), tak se zkuste poohlédnout a nebojte se pochlubit se svými nápady či akvizicemi. Když Radkovi nestačí mladší Jana, tak "mladší ženský" obstarají panenky. To by neměl být problém je někde vyhrabat, co? "Starší whisky" bude náš společný dar, který obstará za prachy náš ctihodný šéf, protože se chystá přepadnout banku, aby
Radek dostal i tolik žádaných "víc peněz". Takže úkol pro vás: sehnat koně a panenky, zbytek je hračka. «« NAHORU
    středa 20. ledna – PeKo – Radek
Ano, slova, akordy (obojí jsem si už obstaral), teď eště zbývá taková maličkost, jako melodie. Mám ji v uchu jen přibližně, proto by bylo dobré lstivě přimět Radka, aby si předchozí večer v pátek píseň zahrál eště sám, ostatní dávat pozor (na melodii). A nebo jestli má někdo noty? (nemyslím tedy jenom akordy) «« NAHORU
    středa 20. ledna – VrPe – Radek
Kratka zvukova ukazka bez refrenu, ukázka č. 17: http://www.koniny.ic.cz/zabava/index_Page1224.htm - «« NAHORU
    středa 20. ledna – JaVor – Radek
Ahoj,
něž poňoukat Radka k přednesu zmíněné písně, i když myslím, že by to nedalo práci, raději ji můžete studovat z přiloženého mp3 souboru. «« NAHORU
    pátek 22.1.2010 18:58 – JaVor - +++ Nokia Ovi Maps zdarma
Ahoj,
dobrá zpráva pro majitele MT Nokia, Nokia uvolnila svojí navigaci pro MT a je nyní zdarma (plnohodnotná navigace). Pokud tvůj telefon podporuje aplikaci Ovi Maps, stáhni si novou verzi aplikace a nainstaluj do MT... (viz odkaz).
http://mobil.idnes.cz/nokia-vypaluje-rybnik-googlu-i-ona-nabidne-svou-navigaci-zdarma-ps4-/mob_nokia.asp?c=A100121_120711_mob_nokia_hro «« NAHORU
    so 23.1.2010 13:09 – RaChl – Oslava Vysočina
Zdravím přátele a kamarády(ky) ! Jsem radostně překvapen nečekaným zájmem o sešlost na kontrolu mé sešlosti věkem (SLAVNOSTNÍ TRYZNU). Mam ale důležité upozornění pro ty kdož se hlasili po 15.lednu: pro jistotu sebou karim-spacák (junioři všichni). Namístě se ukáže budou li to ke spaní potřebovat.Postel 245.- zem gratis,polopenze zajištěna cena ???.Pivo v režii. Těším se na vás!!Sníh zajištěn! «« NAHORU
    po 25.1.2010 9:44 – IvČe - +++ ???Zdravý styl a strava
Ahoj,
nevím, zdali je to na křížky, otazníky nebo vykřičníky, ale i já miluji toho doktora.
Jediná dobrá rada, kterou skutečně letos potřebujete: - celý článek... «« NAHORU
    po 25.1.2010 10:29 – JaVor - K. J. Erben - Finančnice - celá diskuse... «« NAHORU
    st 27.1.2010 10:14 – ZdeHá - +++odpověď rotujícímu trojúhelníku
Karle,
posílal jsem Ti odpověď na problém startování leteckých motorů, ale zdá se, že Ti nedorazila. Prosím informuj mě.
Nám tady už druhý den lezou IT mani po střeše a štelují internet, který měl fungovat pořádně už od září.
Nefunguje pořádně dodnes. Na reklamace zaujali posici mrtvých brouků.
Teprve neplacení faktur je vyhnalo na střechu.
Je tam mínus 17. Naříkají, že je jim zima.
A já na ně volám zespoda v kulichu a rukavicích - dobře Vám tak!
Pošlu Ti to ještě přes všeobecnou čtrnáctkovou adresu - to se objeví i mně a tak snad budu mít jistotu. «« NAHORU
    st 27.1.2010 10:17 – ZuVla - Ad Vorař 26.2. a oslava českých inženýrů
Ahoj všichni,
  včera to byl U Voraře takový poklidný večer. Hovor tišel plynul a zatímco pod stolem i v Ouřadě nenápadně kolovaly falešné bankovky, Stezkaři po důkladném prostudování přihlašovacího formuláře pečlivě přeškrtávali v kolonkách ano/ne. Úderem desáté do našeho decentního sklepa vtrhla parta inženýrů. A ne ledajakých. Těch úplně nejčerstvějších. Po dvanáctihodinové oslavě obhajoby se hlavní hvězdou večera a oslav stal dlouho toužebně očekávaný inženýr Míra Tichý.
TAK Godeanu igitur, nebo tak nějak!
  O víkendu jedeme na Vysočinu do Vysočiny. Vzdor Radkovým výhrůžkám o zemi pro později přihlášené se penzión zázračně nafoukl.
  Takže všech 37 řádně přihlášených má zajištěnu postel. Ovšem vzhledem k tomu, že Radek má jen mlhavé představy o tom, kdo je vlastně řádně přihlášen, by si automobilisté měli pro jistotu spacák přeci jen vzít.
  Spacák je s otazníkem, ale lyže určitě s vykřičníkem. Vysočina jsou ideální hory pro běžkařské důchodce, tak kdy jindy si vzít lyže, když ne teď!
  To o týden později na Spanilce při cestě ze Špindlerovky na Luční budeme určitě na oblé, nezafúkané kopečky vrchoviny s láskou vzpomínat.
  A jestli přežijem, vydáme se další neděli 14. února na cestu posledního kovboje ze ztracené varty mezi nablýskané paneláky. Posilnění na cestu přes pláně se koná od dvanácti do jedné v pivovaru Bulovka, ostrý start je ve 13:14 ze stanice tram Vychovatelna.
Za chvíli vám šéf napíše o Stezce, tak buďte ukáznění jako my včera a vyplňte ano/ne především u Horala. Že nerozumíte? Čtěte šéfa, tam to všechno je.
  P.S. Po středočeských pivovarech napsal pan Pivovarský (občanským jménem Pavel Jákl) obsáhlé dílo o pivovarech jihočeských. Kniha je věnována Mystiku Adámkovi, který s ním mnohé z nich navštívil a pomáhal rekognoskovat. Bible všech pivních fandů stojí 990, ale když si chvíli počkáte, v antikvariátu ve Valentinské prodávají knihy vydané v nakladatelství Libri (s mírným zpožděním) se slevou 20%. A to se vyplatí! - tedy pokud máte ještě místo v domácí knihovně. «« NAHORU
    čt 28.1.2010 8:12 – šéf - Stezka a TAK
Ahoj všem,
  máme sice za sebou nejmrazivější noc roku, ale je třeba hledět vpřed. Ano, ač se to nezdá, TAK se opět blíží Stezka. Bude (jak jistě víte) Velká, 52., jarní, v květnu a v horách Krušných. Zakončení bude v areálu letního kina u jezera nějakého Kamence.
  Opět díky místním znalcům (tentokrát štafetu od Brádkových převzali Vlachovi) už máme noclehy (kdo byl včera v docela vydařené hospodě U voraře, už má o nich docela dobrý přehled). Takže teď pro ty ostatní:
a hned na začátek dobrá zpráva: všechny noclehy jsou BEZ spacáku a karimatek !
0. nocleh (středa 5.5) Krupka-Bohosudov, hotel Cavalier, 250,- Kč za nocleh se snídaní
1.-3. nocleh (čtvrtek 6.5-sobota 8.5) Osek, autocamp, čtyřlůžkové chaty
(730,- Kč chata/noc), případně stísněnější čtyřlůžkové karavany (540,- Kč karavan/noc), ovšem majitel ještě údajně slibuje na začátek května 30% slevu. Polopenze zajištěna !!
A pro zjemnělé může být nocleh v přilehlém penzionu Horal (250,- - 370,- Kč lůžko/noc, cena se upřesní podle počtu zájemců a podle počtu nocí). Zájemci o tento případný nocleh tedy musí velmi brzo projevit zájem, jinak tuto možnost zrušíme a všichni budou spát v autocampu (tam je místa pro nás dost).
Takže už se můžete hlásit s tím, že je zejména nutné tedy uvést (kromě jména samozřejmě, že):
- kdy na Stezku přijedete
- případně, jestli hodláte odjet dříve než v neděli
- jestli chcete v Oseku nocleh v penzionu (!!!!!)
- jestli chcete jet v neděli zpět Stezkovým vlakem
Věřím , že to zvládnete.
  TAK. O včerejší hospodě vám už podala zprávu Zuzana (kdo jste nebyli, či jste odešli předčasně, tak opravdu litujte !!). Takže já jen ještě pár slov k další TAKové akci:
9.dubna (pátek) bude už 39. TAKový bál, letos se opět vracíme do staré známé Domoviny na Prahu 7. Jen připomínám, že téma je "TAK to je horror !". Takže kdo má zájem se zúčastnit, napište nebo to oznamte 9.února U voraře.
  V pátek na Vysočině ahoj (jo, včera se dohodlo, že kdo chce jet v pátek vlakem z Prahy, měl by být nejpozději ve třičtvrtě na tři u pokladen na hlavním). «« NAHORU
    čt 28.1.2010 9:27 – ZuVla - Ad Stezka a Dubaj
Ahoj všichni,
ještě si dovolím zpřesnit šéfa a při vašich následných úvahách, zda na Stezku "obětovat" dovolenou či ne, chci přiložit na misku vah (překvapivě ve prospěch ano) čtvrteční program. Takže do penzionu Horal nebudete muset bloudit nočním Osekem, protože je přímo v kempu. A ve čtvrtek ráno nás čeká prohlídka hornického městečka Krupka. Poté vyjedeme nejdelší sedačkovou lanovkou ve střední Evropě (2,5 km) na Komáří vížku. Zde letecký výhled, hotel, oběd a poté sejdeme na E55 do Dubí.
Neplést s Dubají. Hezký oslí můstek. Z nejvyšší budovy světa nás totiž Ivan Hořejší zve na promítání o zemi, kde byli s Alenou, když tady vládla ta nejkrutější sněhová kalamita. Promítání Dubaje se koná díky IvČe opět ve staré dobré škole na Lobkovičáku v úterý 16. února v 18 hodin. «« NAHORU
    čt 28.1.2010 9:39 – SoKu - +++ Matematická hádanka
Potrénujte trochu mozkové závity…
Žáci páté třídy v Anglii ji měli vyřešit při hodině matematiky (není to tentokrát o "IQ 120"). Když dokážete otevřít přiloženou tabulku, zjistíte kolik málo lidí ji vyřešilo. Není to žádný trik, ale skutečná matematická úloha.
Zadání:
V autobuse se veze 7 děvčat.
Každé děvče má 7 ruksaků.
V každém ruksaku je 7 velkých koček.
Každá kočka má sebou 7 malých kočiček.
OTÁZKA:
Kolik nohou je v autobuse? Bez řidiče!!!
Počet nohou je heslo na otevření excelové tabulky. (když Vaše odpověď není správná, tak se Vám tabulka nepodaří otevřít). Až se Vám ji podaří otevřít, přidejte své jméno, ULOŽTE a můžete poslat dalším. Sonja
(odpověď 10990) «« NAHORU
    čt 28.1.2010 10:01 – SoKu - +++ Duchody a penize na ně
Přestaňte už lidem lhát - dopis Pavla Vávry - celá diskuse... «« NAHORU
    čt 28.1.2010 17:18 – Kestř – oslava
Chtěla by vám oznámit, že jeden pacient mi sdělil, že u Čáslavi vykolejil vlak. Ověřte si spojení. «« NAHORU
    čt 28.1.2010 18:34 – VrPe – Stezka a TAK
Ahoj, zkuste mne odchytavat do vlaku v Libni, doufam, ze se zmatozim a ze pojedu. «« NAHORU
    so 30.1.2010 16:14 – JiJI - [Praha] Víkend volného vstupu_ 214. výročí NG
ahoj ,
přeposílám zajímavou nabídku - asi hlavně pro Pražáky, ve Wordové příloze najdete sedm stránek programů v šesti jednotlivých částech NG s bohatým doprovodným programem. koho nezajímá, sorry "za nevyžádaný email"
dovolujeme si upozornit, že se blíží výroční den sváteční: 6. a 7. 2. 2010 připomínáme 214. výročí NG. Tiskovou zprávu s nabídkou naleznete v příloze, oficiální průvodní dopis k této níže. Pro veřejnost je připravena bohatá řada doprovodných programů a vstupné do všech stálých expozic a výstav (konaných pod hlavičkou NG) zdarma.
Podrobnosti naleznete na http://www.ngprague.cz/cz/128/3329/clanek/upozorneni/ «« NAHORU
    so 30.1.2010 16:30 – JiJI - +++ našim cestovatelům - nepolitické
Tak zase nevím - možná všichni znáte, ale já neznala.
Friedensreich Hundertwasser v Bärnbachu asi 50 km od Štýrského Hradce v Rakousích.
Více v Umění a řemesla, 1997, č. 4, s. 42-44.
Přirovnávají k Jedovnici v tom smyslu, že do celkem nezajímavého sakrálního prostoru se pustilo moderní umění. A Hundertwasser ztvárnil kostel i okolí svým typickým způsobem «« NAHORU
    ne 31.1.2010 21:24 – RaChl – poděkování
Upřímě z celeho srdce děkuji všem přátelům, kamaradům a kamarádkám kteří ozdobili svou účastí slavnostní tryznu na počest mých X-tých narozenin a za povzbuzení do dalších let. Rovněž za spoustu milých dárků, úsměvů a vůbec. 5 X 14 !!! Díky!!! - foto... «« NAHORU
   
ROČNÍK 2010
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Čevenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
SEZNAM ZPRÁV
01.01. PaAd
01.01. KaKu
04.01. JiJi
05.01. ZuVla
06.01. StDu
06.01. LeHni
06.01. KaKu
07.01. šéf
07.01. RaChl
08.01. LeHni
09.01. KaKu
09.01. JaVor
09.01. JaVor
09.01. KaKu
10.01. JaVor
10.01. KaKu
11.01. ZuVla
11.01. JaVor
12.01. JaVor
12.01. AlKo
12.01. Kestř
12.01. KaKu
12.01. JaVor
13.01. MaLö
13.01. ZuVla
13.01. KaKu
13.01. ZdeHá
13.01. KáVa
17.01. KaKu
18.01. PeKo
18.01. KaKu
18.01. StDu
19.01. Kestř
19.01. JirJi
20.01. ZdeHá
20.01. LeHni
20.01. ZuVla
20.01. PeKo
20.01. VrPe
20.01. JaVor
22.01. JaVor
23.01. RaChl
25.01. IvČe
25.01. JaVor
27.01. ZdeHá
27.01. ZuVla
28.01. šéf
28.01. ZuVla
28.01. SoKu
28.01. SoKu
28.01. Kestř
28.01. VrPe
30.01. JiJi
30.01. JiJi
31.01. RaChl 

 

© Čtrnáctka 2010