40. posedlosti - Únětická kultůra 16.12.2012
Únětický rybník s rákosím Už se trochu šeři K Únětickému pivovaru jsme pronikli zezadu Únětický pivovar zezadu Únětický pivovar
thn_121216061.jpg thn_121216062.jpg thn_121216063.jpg thn_121216064.jpg thn_121216065.jpg
Kostelíček už je osvětlený Pivovar založil nějaký velebníček r. 1710 zcela jistě ne kvůli pijákům, ale ke cti Boží Tady to taky píšou V Únětickém pivovaře Únětická kultůra potřetí
thn_121216066.jpg thn_121216067.jpg thn_121216068.jpg thn_121216069.jpg thn_121216070.jpg
Únětická nástěnka Prošli jsme Kozí ulicí Zápraží u Lasíků láká k posezení, ale půjdeme dovntř Vevnitř je útulno Na to se musíme napít
thn_121216071.jpg thn_121216072.jpg thn_121216073.jpg thn_121216074.jpg thn_121216075.jpg
Máme dobrou náladu Tak na kultůru! Všude se dodržuje únětická štábní kultura Jásá už i pravobok U Lasíků mají různé dobroty
thn_121216076.jpg thn_121216077.jpg thn_121216078.jpg thn_121216079.jpg thn_121216080.jpg
Fotky dodali: Petr Kopp, Vráťa Peřina, Jiří Vlach
Zpět na úvod | Zpět do Fotogalerie | Zpět do Paměti T14
© Čtrnáctka 2012
Vygenerováno 2. ledna 2013