13. Anenská Studánka » víkend 23. – 25. 6. 2017

Uskuteční se konečně opět jako „Svatojánské dny“ tedy ve dnech 23. – 25. 6. 2017.
Program bude jednak tradiční: kola, zpěvy etc... Navíc připomínám všem tvůrcům z naších řad, již dříve formulovanou nabídku vystavit svá dílka s prostorách „Galerie ve Stodole“. Příslibem galeristy je předběžně pronájem jednoho až dvou háčků na výstavní zdi (další mohou být nakonec i na zdech ostatních). Prosím tímto kamarády, kteří již přislíbili presentaci, i ty kteří svůj zájem sdělit nestihli, aby mi poslali na email nejlépe do května rozměry a druh artefaktu, který chtějí vystavit, aby bylo možné instalaci připravit.

Prosíme také o obvyklé potvrzení účasti a to hlavně kvůli objednání jídla a piva!
Všechny srdečně zveme a těšíme se Honza a Zuzana