Ad Blanická 1. 3. » st 2. března » ZuVla

Ahoj všichni, když jsme včera přišli před sedmou do naší hospody přímo z Můrovy vycházky, skoro jsme se lekli. V závěrečné Karolínce se nás mačkalo u stolu čtrnáct!!! (viz foto od Káti N.), v Blanické v úplně prázdné hospodě sedělo u našeho stolu lidí šest. Ale vše se v dobré obrátilo. Vedle se začalo hrát a nás dorazilo osmnáct. Dokonce i Miládka se ZSV, který jako jediný (kromě mě a povinně Jirky) trefil od Můry i na domovskou trasu. A to nás bylo na jeho vycházce ze Čtrnáctky deset! Pak už se probíral počet chlebíčků na Souši, Střed Prahy, slavil se vehementně konec suchého února a dohadovaly se věci příští.
Tak tedy, co nás čeká.

Zapsali jste si všechno?

Dobříš a Paříž » st 2. března » VrPe a VlPe

Ahoj, do vlaku je zajištěno 6 litrů Únětické desítky a něco málo tekutých jablek. Jste srdečně zváni.

Vernisáž Jirky Staňka začala » čt 3. března » MiMa

Jirka Staněk výstava finále » čt 3. března » MiMa

Vycházka č. 12 Po Šárce k Prezidentům » čt 3. března » ZuVla

Pozvánka od Můry: Minulá vycházka byla velmi nábožná, dokonce jsme navštívili ve Strašnicích kostel. Paní kostelníková k nám držela několikaminutový projev, kde mě velmi zaujala následující pasáž. Podle legendy se praví, že sv.Anežka způsobí v naší zemi velkou změnu k lepšímu, až bude svatořečena. Komunisti tomuto aktu nepřáli, a tak se výprava pověřených vydala do Říma, kde byl 12.listopadu 1989 tento akt svatořečení vykonán. Když se vrátili domů, bylo už všechno jinak. Takže žádný Havel, žádní Američané, žádné dohody velmocí. Svatá Anežka to způsobila. Sláva jí!
Šlo nás tentokrát 22 a 4řů bylo 9! Prošli jsme hostivařský les a navštívili Triangl. Není to věž, ale trojúhelník železničních tratí. Ušli zase asi 7 km a skončili v krásné hospůdce Karolína. Škoda, že naše 4ová Karolínka je tak mladá a musí chodit do práce a nemohla tam s námi posedět. Ale k mému velkému potěšení nás zůstalo v hospodě sedm 4řů a nikdo další, 14 odešla v 6 hodin na slezinu ( kdyby měl aspoň pravdu pozn ZV).
Příští vycházka bude 8.3. Sraz ve 13.30 na stanici metra A Bořislavka. Odtud popojedem busem na Jenerálku a pak pěšky vzhůru Šáreckým údolím.
Fotka z kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a fotka z Trianglu - prameniště nám již známého Slatinského potoka.

Ad vycházka Jarov v zimě a jako bonus jeden trpaslík ze včerejsí vernisáže » pá 4. března » ZuVla

Ahoj všichni, vycházkáři obzvláště, v neděli heslo dne: Sejdeme se na hřbitově, bylo až na drobné výjimky splněno, a mohli jsme vyrazit mezi hroby. U pravoslavné kaple je pohřben Nikolaj Paškovskij – ztělesnění osudu uprchlíka před bolševiky: bělogvardějec, emigrant, architekt odvlečený v roce 1945 do gulagu, který se po návratu ze strachu ani nehlásil k autorství kostela sv. Anežky na Spořilově. To Franta Šťastný i se svými zraněními a bezvědomím je proti němu šťastný člověk. Nad vyrovnanými řadami hrobů vojáků zemřelých za světových válek čněli Jožka Jabůrková, Fučík a Šverma, který sype ptáčkům i za hřbitovní zdí.
A teď půjdeme chvíli po stopách vycházky „Držte si klobouky, jedem z kopečka z roku 2017. Takže rozhlasová vysílačka na Třebešíně, velkosklad Pramenu teď už definitivně změněný na Byty Třebešín. Zatímco nám počítají uhlíkovou stopu i při jízdě tramvají, tady na Dýmové hoře postavili pomník bezdomovcům, kteří tu opalovali kabely - bezpochyby kradené. Třetí rok čekám na zimu, abych dostála názvu Jaro v zimě, a konečně jsem se dočkala - Jarov v zimě si můžeme užít se vším všudy. Nejdřív se nám postavila do cesty Stará, promiň. Název sedí, odsud se odchází opravdu těžko. Vidím, že nic nevidím, dům EggO jsme spatřili jen na reklamních fotkách. Čtyřprocentní umění je rozseto po celém sídlišti Jarov, takže jsme si zopakovali názvosloví a objevovali tu „kyčelní kost mamuta“, tu „triffida“ či Léto, které „ztratilo klíče“. Ovšem čtyřprocentní Milenci U kněžských luk jsou nezařaditelná Sodoma Gomora. Vyšplhali jsme se na vrchol Třešňovky. Lysá hora ze směrové růžice nespatřena, nevadí, použijeme ji jako servírovací stůl a budeme se kochat prosluněnými Vysočanami pod námi. Zelené město v zádech už máme prochozené z vycházky roku 2005 „Z Malešic až do Mnichova“, kdy jsme kličkovali mezi troskami zahradních domků pravděpodobně velice nespokojených obyvatel kolonie Spokojenost. Naštěstí Balkán stále žije. Vzpomenuli jsme na majitele bazénu a hudebních večerů v hospodě, kterou postavili zahrádkáři sami sobě. To by jeden nevěřil, že se z tak obrovského pavilónu na dvoře Vinohradského pivovaru může postavit tak malá orlovna. Teď už potáhneme do středu Prahy. Nečeká nás žádný heroický výkon, střed Prahy, navíc úředně potvrzený IPR, je totiž tady na Balkáně. Vrcholový alias středový přípitek a foto. Kolonií Pendrekov, kde kromě Mareše nezůstal kámen, resp. hrázdění na kameni, jsme došli k nedávno přejmenované Palachově koleji. Zde bydlel dva roky budoucí ekonom Jan Palach. Pamětní desku odhalil mj. Hubert Bystřičan z T13, jeho kamarád, kterému adresoval „Jan Hus“ svůj poslední pohled. Tak to musíme spláchnout. Hospoda U Študáka k tomu byla velice dobře uzpůsobena. Podrobnější info » a Fotoalbum »
P. S. Včera jsme byli v Dobříši na báječné vernisáži Jirky Staňka a jeho kamaráda. Jak jsme zjistili, J. V. Staněk se sice zajímá výhradně o ženy, ale ZSV se ho podařilo vyfotit jako trpaslíka. To jsou paradoxy.

Akce - doplnění o akce TAKové » po 7. března » šéf

Ahoj všem, minulý týden u zprávy z úterní hospody v Blanické vám Zuzana poslala i seznam akcí chystaných:

Zapsali jste si všechno? Protože proticovidová opatření jsou již velmi uvolněná, není problém konat další akce, takže si můžete k výše uvedenému dopsat následující:

Pozvánka na Bál: Dovolujeme si vás tímto pozvati do druhé poloviny století devatenáctého a zopakovati si chování pána Guta Jarkovského. Šátrejte tedy v historickém šatníku svých předků a odějte se takovými svršky, abyste do této doby po všech stránkách zapadnouti mohli. Zkuste si také najíti a naučiti se texty České besedy. Znalost tato jistě se vám hoditi bude.
Ve svém kalendáři račte si prosím tedy pátek 25.3.2022 rezervovati, vstupenky sobě zaopatřiti a najmuvše si povoz přijeďte od sedmé hodiny večerní do sálu kulturního domu Domovina v Holešovicích, Na Maninách 32, kde jsme naposledy byli přede dvěma léty.
S dokonalou úctou Jirka a Pavel

Výlet uprostřed týdne » st 9. března » MiMa

Hola, kde jste? My jsme tady.

Vycházka č. 14 do čtvrtice Botič » čt 10. března » ZuVla

Ahoj, zpráva od Múry:
TAK jsme navštívili Národní muzeum. Poprvé od školy. Největší zážitek je průchod podzemní chodbou mezi starou a novou budovou. Běží tam film obřích parametrů o historii naší vlasti. Něco podobného jsem ještě neviděl. Úžasné. Co to melu, to patří jinam!
Vycházka Divokou Šárkou začala na Jenerálce. Šlo nás 16 (5+9+2). Je tam pamětní deska dětské ubytovny pro děti rodičů zavražděných po atentátu na Heydricha. Člověk je až dojat, jak se Němci dokázali postarat o sirotky. Připomnělo mi to příběh muže, který zabil své rodiče a jako polehčující okolnost žádal, že je sirotek. Cesta pak už byla podstatně veselejší, vyškrábali jsme se nahoru nad údolí a slézali jednu vyhlídku za druhou. Na fotkách vidíte co TAKoví důchodci ještě slezou. Někteří důchodci v tomhle věku už nevlezou vůbec na žádnou. Na fotkách vidíte Jenerálku, Poslední skálu, Dívčí skok, Kozákova skála v dokumentaci chybí.. Znaveni těžkým pochodem jsme se stavili na dvě na konečné tramavaje, co Jasánek slavil 50iny. Dnes tomu říkají Libocký pivovar. Posíleni jsme ještě zdolali výstup na Hvězdu, prošli parkem a pak už k Presidentům. Výborný chlebíčky, výborná hudba, výborní kamarádi.
Následující vycházka bude zase podle Botiče, ale od pramene. Sejdeme se v úterý 15.března u Nemocnice Krč v 13.30 , bus 335 odjíždí ve 13.41 (možno nastoupit naBudějovické ve 13.35).

31. výlet uprostřed týdne » so 12. března » ZuVla

Ahoj všichni, krátká zpráva z 31: vycházky uprostřed týdne. Od ruin Maškova mlýna jsme kopírovali Radotínský potok a naše Studánky 2019. Po prvním drsném kopci do Třebotova jsme si my bláhoví mysleli, že máme vyhráno. Výborný oběd U Růžičků (všude už jsme byli, zde konkrétně při Studánkách 2018). Paní vrchní kvůli nám lezla po židlích. Další kopec - odměnou nám byla perníková hájenka na prodej (M&M reality okamžitě zbystřily). Došli jsme k Valtrům. Zatímco v roce 2019 nás pustili dovnitř na „Stáří má dnes zelenou“, teď jsme se museli na zahrádce spokojit se Studnou majora Zemana. Okolo ní jsme po výkladu došli do Vonoklas. Vyhlídek údajně není nikdy dost. Připojila se krátká autobusová frakce a okolo kultovní Lábusovy vily jsme klesali do Dobřichovic. Tedy to jsme si mysleli, ne tak náš vůdce. Vydrápali jsme se na Krásnou skálu, kde dokonce ani horský vůdce Pavel T., jak se posléze přiznal, nikdy nebyl. Letecké výhledy nám ukázaly cestu okolo akademického sochaře Petra Váni a jeho soch rovnou na služebnu VB. A že si něco pamatujeme z Dobřichovických vil, Mirku, ukazuje poslední foto. Bylo pořízeno na nádraží po vyčerpávajícím výslechu a konzumaci malých a velkých piv i rumů. Fotoalbum »
P.S. Jirka už chystá další kopce na středu 23. března.

Náhodné setkání u Rokytky » ne 13. března » ZuVla

Ahoj, vždycky, když vedu výpravu podle Rokytky (naposled letos v lednu), tak před viaduktem ukazuju garáže, z nichž jednu si postavil Náměstek z ušetřeného materiálu při bourání Libně. Až do včerejška nevěděla jsem, která to je. Z konspiračních důvodů ji Jirka nevyfotil, ale je to ta čtvrtá, co už chybí.
P.S. Načapáni v garáži, ale v úterý do hospody oba přijdou!

Pozdrav z Přechodu Krkonoš » ne 13. března » MiMa

Zdravime všechny čtrnáctkaře po absolvování cesty Harrachov, Vosecká, Sněžné Jámy, Luční bouda, Bufet na rozcestí, Strážné.

Tenhle e-mail není pro pecivály, ale pro kulturní a aktivní lidi. » út 15. března » šéf

A ty zdravím, mám několik pozvánek: První ze žhavé přítomnosti - připomínám, že dnes večer se opět sejdeme v Pivním baru a doufám, že zase nebudeme muset odstrkávat prázdné stoly, abychom seděli alespoň trochu pohromadě. A další dvě pozvánky jsem už vlastně posílal:

Ad Blanická 15.3. » st 16. břetna » ZuVla

Ahoj všichni, to byl včera hezká hospoda! Kromě těch, co vědí, že: jestliže je úterý, musíme být v podzemí, dorazily i exotičtější tváře - dvě účastnice Můrovy vycházky tentokrát bez Můry (Můra navigoval vycházkáře k prameni Botiče z postele), Náměstek se spolužákem z první třídy, blonďák s červenou bugatkou (tu dovntiř netahal) a Darina. Celkem nás dorazilo 21. A díky Jägermeistrům, malým pivům a veselým historkám ze života nás v družném hovoru hodně vydrželo až do půl jedenácté.

34. výlet uprostřed týdne » st 16. března » MiMa

Hola, včas reaguji na Zuzanin email, neboť vlak, který odjíždí z Prahy hl. 9.55 do Bojanovice 10.48. Vlak jede přes nádraží Braník a zde je restaurace nádražní otevřená již od 7 hodin a vlak odjíždí z Braníka 10,11 hod. Tak, když se v hospůdce v Braníku mezi 9 – 9,30hod srazíme na pivko a polévku, tak to bude prima zahájení. Co vy na to? Kdo se přidá? Hardy a já Vás tam budeme čekat.

Vycházka č.14 Z Dubče ke dvěma dubům » pá 18. března » ZuVla a Můra

Ahoj, píše Můra: Poslední 13. vycházka byla velmi podivná. Hlavně tím, že jsem se nezúčastnil, protože jsem marod. Ale hlavně tím, že přišlo 7 4řů a jen 3 cizáci. Nicméně mě potěšilo, že to šlo i beze mě. Okyna je dobrý vůdce. Ušli 7 km s 1 hospodou v Horních Jirčanech.
Příští vycházka bude hodně přírodní, půjdem po modré značce kolem rybníka, možná se někteří budou koupat (Okyna a její panička). Sraz je na Skalce (Metro A) v úterý 22.3. jako vždy ve 13.30. Na té straně směrem dolů. Ve 13.34 jede bus 111. Komu to ujede, ve 13.49 bus 329. Hlavně zdraví. Můra

Ad Otevírání studánek » po 21. března » ZuVla

Ahoj všichni, Kučka plánuje všechno - i naše Studánky. Vymyslel, že bychom letos mohli jít ve stopách těch prvních – do Ouběnic. Čtrnáctka zvedla hozenou rukavici, dodala dva otce zakladatele a většinu účastníků, šéf TURASu ty nejbarevnější a mohli jsme vyrazit. Až v sobotu ráno se podařilo Kučkovi otevřít hospodu v Postupicích, a tak k otevírání výčepu došlo nečekaně hned po výstupu z vlaku. Zde už Čtrnáctka jasně zvítězila. Ještě že s sebou taháme ty psy – je nás přesně 2 x 14. Počty nám zkazila až Míla R., která tradičně zaspala. My se trmácíme půl hodiny vlakem se řvoucím PZtkem, a ona si nás klidně dojde pěšky až z Benešova. Pak už bylo všechno, jak má být. Oheň, buřty, berte si, co hrdlo ráčí, krásná lehce zvlněná prosluněná krajina, vývraty, trocha bloudění. Jen na studánku jsme při plánovaní trasy ani nevzdechli. Ale snad nám otcové zakladatelé prominou, otevřeli jsme všechny studánky světa čtrnácti!!! šampaňskými. A už jsme v Ouběnicích. Tady se zastavil čas. Hospodský - zřejmě Josef, se včera opil, a tak nás obsluhovali štamgasti. Jen nenašli rum, jinak bylo vše v pořádku. Těžko se nám odchází z tohoto světa, ale zapadající slunce volá: Už je čas. Došli jsme na zastávku v Tomicích zároveň s přijíždějícím vlakem. Tak ať žije Otevírání studánek a výčepů 43 let od jejich založení!
P. S. Ve středu je opět výlet uprostřed týdne. Odjezd je sice z Hlaváku do Bojanovic v 9.55, ale čtyři z pěti účastníků doporučují odjezd z Braníka. Startovací pivo od devíti v Branické nádražce bodne, neboť jinak budete mít první pivo až po osmi kilácích ve Štěchovicích.

Ekvádorský večer 19. 4. 2022 » po 21. března » MiNo

Přátelé, zveme vás na promítání fotografií a povídání o naší nedávné cestě do Ekvádoru.
Ekvádor je země s pestrou krajinou ležící přímo na rovníku, po němž je i pojmenována. Ekvádor, to jsou zcela odlišné oblasti – pobřeží, hory, Amazonie, aktivní sopky, nádherná jezera, historická města jako např. Quito a Cuenca s bohatými památkami období Španělů, Inků i starších kultur a především Galapágy – neopakovatelné odlehlé ostrovy v Pacifiku s nesmírně bohatou endemickou faunou a fantastickým podmořským světem. V 19. století tyto ostrovy inspirovaly britského přírodovědce Charlese Darwina při formulování evoluční teorie. Navštívili všechny uvedené oblasti, přivezli tisíce fotografií a výběr z nich bychom vám rádi ukázali.
Ekvádorský večer se uskuteční ve středu 19. dubna 2022 od 18 hodin v obnovené kavárně Čas na Malé Straně, U lužického semináře 92/15, Praha 1.
Kapacita sálku kavárny je omezená, a proto prosíme zájemce, aby se přihlásili předem mailem – pro jistotu co nejdříve.

Výlet uprostřed týdne začal » st 23. března » MiMa

Ad Výlet uprostřed týdne 23. 3. » pá 25. března » ZuVla

Ahoj všichni, šest z šestnácti výletníků doporučuje začínat v branické nádražce. Ale pozor na dokumentaci. Hned první foto stálo Michala zlomené osmé a deváté žebro. Ale zatím je železný dědek jen další z Eine simulante Bande, a tak nastupujeme, vystupujeme a Michal vesele bouchá a rozlévá. Tentokrát jen krátké stoupání a pak už klesáme podle potůčku a posléze Kocáby, které pravověrný tramp neřekne jinak než Hadí řeka. V osadě Lousiana dokonce Jirka identifikoval chatu Tondy Linharta z Pacifiku. Tak jsme si na jeho počest na osadním hřišti taky bouchli. Chaty, skály, kdy už bude ten oběd? Přišli jsme tak pozdě, že jsme ve Štěchovickém dvoře jedli řízky úplně sami. Přes Zlatou řeku pohodlně přes most, ale schody do nebe jsou nekonečné. Ovšem výhled stál zato. Nikdy nevěř internetu. Když jsme došli k Dolejším do Pikovic, vítala nás cedule: Otevřeno jen o opravdickém víkendu. Vlak jede už za 8 minut, s naším přisupěním za jedenáct. Zda vystoupit v Braníku či ne, zase rozhodli o nás bez nás. Resp. vykolejený vlak. A tak jako v obráceném filmu vcházíme do branické nádražky, objednáváme si Braníky, kafe s a na závěr jeden malý roztomilý Braníček. Foto »
P. S. Cestou na VuT jsme spatřili Indii. To náš Honza veze děti do školky.

Pozdrav z Norrisovy boudy » pá 25. března » MiMa

Sněhu dost…

Smutná zpráva

Zdravím všechny, tyto zprávy se nesnadno posílají, ale bohužel stává se to a posílat se musí. Dnes v odpoledních hodinách zemřel na srdeční problémy Radek Chloupek.

Vycházka č.15 29. 3. 2022 Kolem Bulovky » ne 27. března » ZuVla a Můra

Zpráva od Můry: Na poslední vycházce nás bylo jen 10, zato poměry se zlepšují. 6+4+1. Ke 2 dubům jsme nedošli, protože mám bolavou nožičku a jdu pomalu. Ostatní na mě solidárně čekali. Tož jsme nakonec skončili U velké Prahy v Uhříněvsi. Morálka poutníků se ale zhoršila. Představte si ,že před Uhříněvsí čelo průvodu minulo otevřený kiosek, jako kdyby tam nebyl!
Následující vycházka bude tradičně v úterý 29.3. ve 13.30 na stanici tramvaje Vozovna Kobylisy. Potáhnem po modré do Prahy. Musíme spěchat, protože od 18 hodin má Čtyřka hrací slezinu. (a my Blanickou)
PS Společné foto u Podleského rybníka v příloze a ode mne
P.P.S. Už jste zaznamenali, že je 3/4 na jedenáct? Už je skoro čas, pane učiteli!

Poklad 2022 » ne 27. března » PaTi

Poklad Řevnice 09.04.2022
Vážení přátelé, zveme Vás na třicátý+ ročník Pokladu Řevnice.
Vlak jede: 09:19 Hlavní, 09:28 Smíchov, Řevnice 09:57. Auta nechte na parkovišti u nádraží nebo ve Fibichově 775.
Program: Bojovka jako obvykle. Trasa 7km, jízda s kočárky a odrážedly vhodná se silným rodičem.
Sraz: Před nádražím Řevnice v 10:00.
Přesun: Do Františkových Lázní společně (ne z nástupiště, okolo.) Zde pivo Bernard 10°, 30ks polévek a další.
Trasa: Pobyt v Lázních omezen na 1 hodinu. Vytvoříme skupiny a vyrazíme podél kolejí směr Beroun. Po překročení potoka zahneme doleva a jdeme proti proudu parkem. Zde nultá kontrola. Dojdeme k novému mostu, vystoupíme na něj a půjdeme ulicí Švabinského, Masarykova, Moklinská a Divadelní, odtud po zelené vzhůru k Lesnímu divadlu. Nad ním vyhledáme Lesní bufet. Zde bude ostrý start (Vyčkat na startéra!) a dále již Fáborky.
Oheň bude rozdělán a poklad vyhledán v půli cesty. Sebou svačina, pití, nůž.
Po příchodu do Fibichova 775 bude občerstvení zajištěno. Též bude přípitek k již dožitým 70tinám startéra. Dárky nenoste, stačí vytvoření pohody a radost z vnoučat všech kategorií.
Těšíme se. Za organizátory P+B+M.

Radek » út 29. března » šéf

Zdravím, jak už víte od pátku, tak nás opustil Radek Chloupek.
Na žádost jeho ženy Jany posílám parte », kde je uvedeno, kdy a kde se s ním rozloučíme.

Ad Blanická 29. 3. » st 30. března » ZuVla

Ahoj všichni, včera bylo na Můrově vycházce deset malých černoušků a přesně půlka měla vytetováno na čele 14. Jak všichni pod různými průhlednými záminkami postupně mizeli (do Podviní nás došlo pět), tak tentokrát musím Čtrnáctku pochválit. Všichni tetovaní se zase postupně vynořili v Blanické. I když Stáňa tradičně dorazila, když už většina hospodských povalečů byla pryč. A my jsme zatím probrali Českou Besedu, dozvěděli se, že zatímco my jsme se tu potili v tričkách, dámy v Jordánsku chodily střídavě zabalené do bahna či peří. A strážce Řevnického Pokladu se nás nejistým hlasem ptal, zda příští sobotu opravdu dorazíme. Vidím to tak padesát na padesát (snad nás nebude sto).

Vycházka č. 16, konec sezony, Prokopské údolí » st 30. března ZuVla a Můra

Můra je rychlý jako blesk, píše: Včerejší vycházka po modré byla fajn. Modrá je dobrá. Sešlo se nás 10 (4+5+1). Začátek jsme museli odbýt lahváčem u pumpy, neboť nikde nablízku nebylo žádné občerstvovací zařízení. Prošli jsme Ďáblickým hájem až ke kobyliské střelnici, kde za války Němci vraždili "schvalovače atentátu". Velmi působivé místo. Odtud název ulice Střelničná. Pak už to bylo veselejší. Přes jedno pivko U vrtule jsme prošli nádherné vyhlídky v okolí Proseka. Došli jsme až do Podviní, kde jsme skončili v zahradní restauraci už jen v 5i. Ostatní tradičně kvůli vysílení odpadli. Ušli jsme asi 7 km.
No, a protože sezona končí, letošní poslední vycházka půjde atraktivním Prokopským údolím. Sraz je v úterý 5.4. ve 13.30 ve stanici metra B Nové Butovice nahoře u stanic busů 142,184 směr Velká Ohrada. Odjezd busu 142 je 13.33, tak ať ho stihnem, další jede za 10 minut.
V této sezoně naposledy se na vás všechny věrné výletníky těší Můra.

Komu se nelení, tomu se zelení » čt 31. března » Mima

Víkend na Sedlčansku » čt 31. března » JiKo

Zdar vespolek, před roky jsem s pár lidma jel na kole z Příbrami, ze Svaté Hory na Makovou horu u Smolotel. Tam na kopci je krásný, zdaleka viditelný, barokní kostel se stejně působivým interiérem. Bylo to v den mých narozenin. Kostel jsem nejprve znal z knížky "Kostely na Sedlčansku". V knížce je jich víc než dvacet. Takže bych rád pokračoval.
Tři z kostelů, tentokrát románsko-gotické, v Obděnicích, Nechvalicích a Počepicích znám dobře také. Stojí zato vidět. Takže jsem si domluvil s faráři otevřené dveře. Znovu na víkend okolo 21. května. Ten termín ale asi není letos vhodný. Myslím, že nebude problém se domluvit na jiný. Pokud by měl někdo zájem, ať mi napíše, který víkend. Itinerář jsem psal poprvé před osmi léty. Teď jsem ho jen upravil ». Zjevně je, proč tam jet. Doufám, že se potkáme.