Valet Free HTML5 Template

ZACHRAŇTE SNĚHURKU!

41. lesní hry
13. – 15. 9. 2019

Úvod

Pokyny 1 Pokyny 2 Účastníci

.

Přinášíme první část pokynů všem odvážným a statečným, kteří se rozhodli, či ještě rozhodnou zúčastnit se akce na záchranu naší Sněhurky.

 • Program
 • Sněhurka
 • Platba

Program záchranné mise

 • Sraz všech účastníků na zatím utajeném a málo známém místě pražského regionu
 • Přesun na základnu mise. Bude mít dvě části - motorizovanou a lokomoční
 • Odpočinek
 • Přípravná a výcviková fáze
 • Odpočinek
 • Ostrá akce na záchranu Sněhurky
 • Vyhodnocení mise
 • Návrat z úspěšné mise
 • Slavnostní uvítání úspěšných zachránců

Pozn: poslední bod je poněkud nejistý.

Mýtus o Sněhurce vychází ze starých evropských pověstí


Sněhurka je fiktivní postava dívky neobyčejné krásy ze stejnojmenné pohádky Sněhurka, která je v různých podobách známá v mnoha evropských zemích. Autory nejznámější verze pohádky jsou bratři Grimmové: zde se vyskytuje kouzelné zrcadlo i sedm trpaslíků, jimž se poprvé dostalo vlastních jmen v broadwayské hře z roku 1912 Sněhurka a sedm trpaslíků.

Mýtus o zlé čarodějnici, Sněhurčině maceše, byl v evropském kontextu pravděpodobně poprvé zaznamenán v díle francouzského kronikáře Jeana Froissarta na počátku 15. století. Froissart píše o událostech ve Francii, kdy král Karel VI. propadl šílenství a prakticky nebyl schopen vládnout. Navíc v období svých záchvatů nepoznával svou ženu Isabelu Bavorskou a tvrdil, že miluje Valentinu Visconti, což byla žena Karlova bratra Ludvíka Orleánského. U poddaných byl král velmi oblíbený, a proto se snažili najít viníka královy duševní choroby. Proto se začalo vyprávět, že nápadně krásná Valentina Visconti je ve skutečnosti čarodějnice, která tráví malé děti jedovatými jablky a vlastní kouzelné zrcadlo.

Vzhledem k nutnosti utajení celé akce se nám nepodařilo zajistit žádného sponzora mise.

Je tedy, bohužel, nutné pro její logistické a transportní zajištění, aby každý účastník přispěl určitou finanční částkou, jejíž výše se řídí podle zařazení a zkušeností účastníka:

 • příslušníci TAKu – 606,- Kč
 • z nich členové úderného odřadu 65+ – 516,- Kč
 • ostatní – 666,- Kč
 • z nich pak členové odřadu 65+ – 576,- Kč

Uvedený příspěvek zahrnuje:
• náklady na motorizovanou část přesunu na misi a zpět do místa nástupu
• náklady na část stravy (páteční příchozí polévku, sobotní večeři, nedělní oběd) a čaj po dobu celé mise
• náklady na ubytování na základně
• náklady na logistické zajištění mise Částku je nutné poukázat na bankovní konto mise: č. 2500228174/2010 A to bez zbytečného odkladu, nejpozději pak tak, aby částka byla připsána na účet nejpozději v pátek 6. 9.

Další pokyny budou brzy následovat, sledujte prosím obvyklé informační kanály.

 

image