TAK jak to tenkrát vzniklo

Tedy už padesátý rok jezdíme na Stezky, scházíme se při dalších sportovních, kulturních i jiných aktivitách a hodně z nás si už ani neuvědomuje, jak to vlastně všechno vzniklo, co bylo na počátku. Jak už to bývá, tak na počátku bylo slovo, vlastně slova a to na plakátu, který se objevil v budově Fakulty strojního inženýrství ČVUT na Karlově náměstí v Praze na přelomu září a října roku 1962.  Text na plakátu zve na „X. Ogólnopolski Rajd Studencki w Sudetach“, který  pořádá Akademicki klub turystyczny Wroclawské polytechniky ve dnech 18.–21. 10. 1962.  Plakátu si všimne parta studentů, kteří na fakultu nastoupili počátkem šedesátých let, a kteří již spolu podnikají různé kulturní a sportovní akce.  Vycestovat v té době za hranice nebylo úplně běžné a tak parta pozvánky využívá  a za pomoci studentů vyšších ročníků a fakultního výboru ČSM (Československého svazu mládeže) vyjíždí za dosud nepoznaným dobrodružstvím.  Rajd se koná na polské straně Krkonoš a zakončení je v neděli 21. října na zřícenině hradu Chojnik.

Nádherná podzimní krajina a úžasná atmosféra zakončení za účasti asi dva a půl tisíce studentů zanechala takový zážitek v mysli českých účastníků, že ještě po cestě zpět se dohadují o uspořádání podobné akce doma v Čechách. Chvilku to však ještě trvá, zatím se na dalších Rajdech (jarním a podzimním roku 1963) formuje skupinka budoucích členů TAKu. Kromě ní se na fakultě utvářejí i další skupinky studentů, které spolu jezdí po horách. Na podzim roku 1963 se iniciativy ujímá Honza Novák, který všechny duchem spřízněné skupiny zve na schůzky na podolskou kolej. Na nich se domlouvá vše podstatné – zásady činnosti a uspořádání klubu. K největší schůzce pak dochází v klubovně podolské menzy, je přijat název „Turistický akademický klub“ (usoudilo se, že přesný překlad z polštiny – Akademický klub turistický se zkratkou AKT není asi to úplně nejlepší), Honza Novák je zvolen tajemníkem klubu a Jirka Kylar pokladníkem. Vše je následně ještě slavnostně ustanoveno v salonku Akademia restaurace U Fleků. S využitím kontaktů v ČSM a kolejní radě dochází k jednání na fakultním výboru, na jeho výzvu jsou vypracovány a následně přijaty první stanovy klubu a TAK se stává autonomně působící zájmovou skupinou pod fakultním výborem Československého svazu mládeže.

Začíná se usilovně připravovat první akce, která se má uskutečnit hned na jaře 1964. Stejně usilovně se také hledá její název, který by odpovídal polskému slovu „Rajd“.  V nalezení nepomůže dokonce ani Ústav pro jazyk český ČSAV. Teprve jednoho z asistentů katedry Tělesné výchovy Pavla Janíka napadne to jediné a správné slovo – STEZKA.  Party fungující již z dřívějších dob vytvářejí základ prvních čtyř tras (tedy pozdějších Tras).  Hned se dohaduje, že všechny trasy budou čtyřdenní, neboť kratší kvůli tehdy potřebným povolením, doložkám apod. nemají smysl.  Tato délka vlastně v základu zůstane až do dnešní doby.  A kdo má vlastně uspořádání první Stezky na svědomí? Tato čtyřiadvacítka: Jan Novák, Ján Baltaj, Vladimír Bulena, Julius Csonto, Vlastimil Dušek, Petr Fencl, Otakar Fridrich, Václav Filípek, Václav Hladík, Peter Hodál, Petr Kobián, Ladislav Koryčánek, Jan Kubík, Jiří Kylar, Jan Lanta, Hubert Nižňanský, Ján Onuška, Pavel Pokorný, Antonín Rosický, Mikuláš František  Schwertner, Pavel Socha, Zdeněk Vavřička, Václav Vyšohlíd a Karel Zeman.
Sláva jim!
(Sestaveno podle vzpomínek Tondy Rosického uvedených v 1. Almanachu)

Co je Stezka

   
1. Odpověď na volání dálek 1. Answer to the call of the wild
2. Naděje, láska a víra 2. Hope, love and belief
3. Marast těla a povznesení ducha 3. Physical exertion and spiritual uplifting
4. Radost ze slunce i deště 4. Joy of the sun and rain
5. Společenská událost 5. Social event
6. Nápor na ledviny a hlasivky 6. Stress for the kidneys and vocal cords
7. Výron čehokoliv 7. Burst of anything
8. Lék proti pesimismu 8. Medicine against pessimism
9. Návrat do hlubin študákovy duše 9. Return to the depths of student's soul
10. Spacák, pohorky a kytara 10. Sleeping bag, hiking boots and guitar
11. Splasklá portmonka 11. Drained purse
12. Zdroj kamarádů 12. Source of friends
13. Krásně servírovaná dřina 13. Beautifully served toil
14. STEZKA se nedá popsat, ta se musí zažít! 14. STEZKA cannot be described in words, you must experience it!

Komentáře

Write A Comment

sss

Bla…

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque.

Zobrazit více »

Něco

xxx.

Zobrazit více »

Fotoalba