Čtrnáctkový kalendář akcí

Světové (SvD) a mezinárodní (MzD) dny

Leden

 • 1. 1. » SvD míru (Mezinárodní den míru) - slaví se od roku 1968 z iniciativy papeže Pavla VI.
 • 28. 1. » MzD mobilizace proti jaderné válce - slaví se od roku 1986
 • 28. 1. » Den širokopásmových služeb - tento den má být symbolem masového rozšiřování vysokorychlostního internetu
 • 31. 1. » SvD pomoci malomocným – neděle po slavnosti Zjevení Páně - Světový den migrantů a utečenců (stanovila Papežská rada pro pastoraci migrantů a itinerantů 27. 10. 2004); pokud se Zjevení Páně slaví přesně 6. ledna, pak tento den připadne na druhou neděli poté

Únor

 • druhá neděle v únoru » SvD manželství, slaví se od roku 1983
 • 2. 2. » Den zasvěcený Bohu (Den zasvěceného života), vyhlášen papežem Janem Pavlem II. - slaví celá církev od roku 1997
 • 4. 2. » SvD boje proti rakovině, 4. února 2002 více než stovka zástupců vlád, sdružení na ochranu práv pacientů a organizací zapojených do výzkumu rakoviny podepsala na pařížské radnici Pařížskou chartu práv onkologických pacientů, slaví se od roku 2002
 • 11. 2. » SvD nemocných, vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1993 (na svátek Panny Marie Lurdské)
 • 14. 2. » Svátek zamilovaných - sv. Valentýn
 • 21. 2. » MzD průvodců cestovního ruchu, poprvé se slavil v roce 1989
 • 21. 2. » MzD mateřského jazyka
 • 21. 2. » MzD boje proti kolonialismu - výročí povstání bombajských námořníků proti britské koloniální nadvládě 19. - 23. února 1946 a výročí potlačení demonstrace v Káhiře 21. února 1946, slaví se z rozhodnutí konference mládeže zemí jihovýchodní Asie roku 1948
 • 22. 2. » Evropský den obětí (Evropský den zločinu) - výročí podpisu Charty práv obětí roku 1990 britským ministrem vnitra
 • 22. 2. » MzD skautek (Den sesterství, Den díků, Den přemýšlení, Den skutků), slaví se od roku 1927, v den narození manželů Baden Powellových, zakladatelů skautingu

Březen

 • první pátek v březnu - Světový den modliteb, liturgii připravuje laické modlitební hnutí křesťanských žen vždy v jiné zemi
 • 2.3. - Den boje spisovatelů za mír, byl vyhlášen Mezinárodním sdružením PEN klubů v červenci 1984
 • 6.3.. - Den jódu (vyhlásil Český výbor pro UNICEF)
 • 7.3. - Světový den modliteb žen - slaví se z iniciativy presbyteriánské církve USA všemi křesťanskými konfesemi
  8.3. - Mezinárodní den žen, v tento den roku 1910 vyšlo do ulic 40 000 newyorských švadlen, aby protestovaly proti špatným životním podmínkám, poprvé se slavil v roce 1911 v ČR se oficiálně neslaví od roku 1990
 • 11.3. - Evropský den mozku vyhlášen Evropskou aliancí DANA v roce 1998, od roku 1999 se slaví Týden mozku
 • 12.3. - Vstup ČR do NATO - významný den ČR
 • 15.3. - Světový den práv spotřebitele, slaví se od roku 1982
 • 19.3. - Mezinárodní den invalidů
 • 20.3. - Světový den frankofonie
 • 20.3. - Světový den divadla pro děti a mládež - ten se slaví od roku 2001 z rozhodnutí Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež
 • 21.3. - Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace - vyhlášen na 21.Valném shromáždění OSN 26.10.1966. Tento den je výročním dnem brutálního zásahu jihoafrické policie proti pokojné demonstraci Afričanů v městečku Sharpeville 21. 3. 1960. V tento den bylo zavražděno 70 demonstrantů, kteří protestovali proti bělošské nadvládě a kolonialismu v Jižní Africe. Vyhlášení 21. března bylo velkým povzbuzením pro obyvatele Azanie a celé jejich liberalizační hnutí.
 • 21.3. - Světový den poezie
 • 21.3. - Mezinárodní den zdravého spánku
 • 21.3.. - Mezinárodní den loutkového divadla
 • 22.3. - Mezinárodní den invalidů - vyhlášený Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů, slaví se od roku 1960
 • 22.3. . - Světový den vody - vyhlášený Valným shromážděním OSN jako varovný signál, že celosvětově dochází k nedoceňování významu rozvoje vodních zdrojů, poprvé se slavil v roce 1993
 • 23.3. - Světový meteorologický den - vyhlásila Světová meteorologická organizace, slaví se od roku 1961
 • 24.3. - Den Horské služby, vyhlášen na památku tragické smrti dvou účastníků 8. mezinárodního lyžařského závodu na 50 km v Krkonoších v roce 1913 - Bohumila Hanče a Václava Vrbaty
 • 24.3. - Světový den boje proti tuberkulóze, v tento den Robert Koch roku 1882 oznámil objev tzv. Kochova bacilu - původce tuberkulózy
 • 24.3. - Mezinárodní den boje proti hluku (vždy na Zelený čtvrtek před Velikonocemi), vyhlášen v roce 2004 z iniciativy Hudebně ekologického sdružení (HUDEKOS) při České hudební společnosti; k této začínající tradici se připojily i obdobné společnosti v Rakousku, Německu a Polsku. Do té doby byl v Evropě pouze přejímán Mezinárodní den uvědomění si hluku (International Noise Awareness Day), vyhlašovaný Americkou ligou neslyšících od r. 1996
 • 27.3. - Mezinárodní den divadla (UNESCO) - výročí otevření pařížského Divadla národů v roce 1957, slaví se od roku 1962 z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu (ITI) v roce 1961. Každoročně se čte mezinárodní poselství v divadlech po celém světě. Jeho autory jsou významní dramatici, spisovatelé - v minulosti např. Jean Cocteau, Arthur Miller, v roce 1994 Václav Havel.
 • 28.3. - Den učitelů (výročí narození Jana Amose Komenského nar. 1592)
 • Duben

 • poslední neděle v dubnu - Světový den sdružených měst, připomíná výročí založení Světové federace sdružených měst roku 1957
 • 1.4. - Mezinárodní den ptactva, výroční den podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva v roce 1906, slaví se od roku 1906
 • 2.4. - Mezinárodní den dětské knihy - vyhlásilo IBBY (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu) na paměť narozenin dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, slaví se od roku 1967
 • 7.4. - Světový den zdraví, slaví se od roku 1950 z rozhodnutí Světové zdravotnické organizace v roce 1949, v den výročí založení Světové zdravotnické organizace v roce 1948. Téma pro rok 2003 vyhlásila WHO: Healthy environments for children shape the future of life - Zdravé životní prostředí pro děti, tvorba budoucnosti života
 • 8.4. - Mezinárodní romský den, ustanoven na prvním kongresu Mezinárodní romské unie (IRU), celosvětově se slaví od roku 1971, v ČR pod názvem Den Romů v ČR, poprvé se u nás slavil v roce 2001
 • 11.4. - Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů, slaví se v den výročí osvobození koncentračního tábora v Buchenwaldu, v některých zemích se připomínají Mezinárodní pamětní dny odboje
 • 11.4. - Světový den Parkinsonovy choroby, 11. 4. 1755 se narodil James Parkinson, britský lékař a chirurg, roku 1817 popsal obrnu, svátek byl v ČR poprvé slaven v roce 1997
 • 12.4. - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, slaví se od roku 1969 z rozhodnutí Mezinárodní letecké federace z roku 1968, k výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961
 • 14.4. - Světový den monitoringu diabetu, vyhlásila Mezinárodní federace diabetu
  18.4. - Mezinárodní den památek a historických sídel, vyhlašuje UNESCO, slaví se od roku 1984
 • 20.4. . - Mezinárodní den svobody tisku, poprvé byl uspořádán v roce 1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez hranic
 • 22.4. - Evropský den akcí proti rasismu (vyhlásila Evropská konference o problémech proti rasismu)
 • 22.4. - Arbor Day (Slavnosti stromů) - slaví se hlavně v USA a Velké Británii
 • 22.4. - Den Země (Earth Day), poprvé ho uspořádali američtí studenti v roce 1970, vyhlášen na zasedání generální konference UNESCO v roce 1983, v České republice se slaví od roku 1990
 • 23.4. - Světový den knihy a autorského práva - vyhlášen 28. generální konferencí UNESCO v r. 1996; toto datum bylo vybráno proto, že na něj připadají výročí velikánů světové literatury Miguela de Cervantese, Williama Shakespeara a Gacilase de la Vegy, všichni tři zemřeli 23.4.1616, na tentýž den připadají i životní výročí Maurice Druona, Vladimira Nabokova, Kiljana Laxnesse
 • 24.4. - Mezinárodní den skautů a skautek, slaví se u příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů a skautek
 • 24.4. - Světový den laboratorních zvířat - Den boje proti vivisekci - vyhlásila anglická společnost NAVS (National antivivisection society)
 • 26.4. - Světový den duševního vlastnictví, byl vyhlášen Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), která byla založena 26. 4. 1970 v Ženevě, slaví se od roku 2001
 • 26.4. - Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl
 • 27.4. - Světový den grafiky, vyhlásila Mezinárodní rada organizací grafického designu ICOGRADA na pameť výročí jejího založení v roce 1963, v České republice se slavil poprvé v roce 1966
 • 28.4. - Mezinárodní den smutku, vyhlásila Mezinárodní konfederace svobodných odborů jako vzpomínku na ty, kteří přišli při práci o život nebo byli zraněni, slaví se od roku 1996
 • 29.4. - Mezinárodní den tance, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem v roce 1982, slaví se v den výročí narození francouzského choreografa Jeanna Georgese Novarra (1727)
 • 30.4. - Den pracoviště, vyhlásila Komise OSN pro udržitelný rozvoj roku 1996
 • Květen

 • druhá neděle v květnu - Svátek matek
  1907 Američanka Anna Jarvisová zahájila kampaň za ustanovení Dne matek, 1908 Den matek se poprvé slavil ve Filadelfii, 1914 na návrh prezidenta W. Wilsona schválil Kongres USA Den matek jako národní svátek symbolem svátku se stal bílý karafiát - symbol něhy, nevinnosti a trpělivosti v Československu se Svátek matek poprvé slavil 13.5.1923, jeho organizace se v Brně ujaly YWCA a ČSČK za podpory dalších organizací v komunistickém režimu byl Svátek matek nahražen 8. březnem - MDŽ, 1992 znovu založená YWCA obnovila tradici Dne matek, v OD Kotva byl zorganizován velký happening
 • třetí neděle v květnu - Den památky obětí nemoci AIDS, pochody Světlo pro AIDS
 • poslední neděle v květnu - Den koní - prestižní organizace v ČR, které se zabývají chovem koní se shodly na tomto svátku, poprvé se slavil v roce 1998
 • čtvrté pondělí v květnu - Mezinárodní den mléka - vyhlášený Mezinárodní mlékařskou federací (IDF),poprvé se slavil v roce 1957
 • druhá středa v květnu - Květinový den, u nás vyhlašuje Liga proti rakovině, poprvé se konal v roce l997, ve světě má mnohaletou tradici, smyslem celého konání je upozornit veřejnost na vzrůstající nebezpečí nádorových onemocnění, po ulicích chodí dvoučlenné hlídky, které za přispění do kasičky věnují dárcům umělou kytičku měsíčku zahradního, který je symbolem Ligy proti rakovině
 • květen - Světový den sdělovacích prostředků (pohyblivý svátek), vyhlášen katolickou církví v 60. letech
 • 1.5. - Svátek práce, byl vyhlášen 1. kongresem II. internacionály v Paříži 14. - 21.7. 1889 na památku stávky chicagských dělníků v roce 1886 a jejích popravených vůdců
 • 2.5. - Světový den ptačího zpěvu
 • 3.5. - Světový den svobody tisku, vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1993, poprvé se slavil roku 1994
 • 3.5. - Den Slunce
 • 3.5. - Světový den alergie a astmatu, vyhlásila Globální iniciativa pro astma, v ČR se slaví od roku 1999
 • 4.5. - Den hasičů, slaví se od roku 1990 z podnětu Svazu požární ochrany, v den sv. Floriána, patrona ochrany před požáry
 • 5.5. - Den Evropy, výročí založení Rady Evropy 1949
 • 5.5. - Den boje za rovná práva handicapovaných (Den boje proti diskriminaci zdravotně postižených)
 • 5.5. - Mezinárodní den porodních asistentek
 • 8.5. - Mezinárodní den Červeného kříže - výročí narození Henriho Dunanta (1828), zakladatele Červeného kříže, slaví se od roku 1953 z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže
 • 9.5. - Den Evropy; v tento den, v roce 1950 přednesl francouzský ministr zahraničí Robert Schuman významný projev k založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO).
 • 12.5. - Mezinárodní den ošetřovatelek a Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem, vyhlásila mezinárodní rada sester, v tento den se narodila Florence Nachtingalová, která v roce 1860 založila v Londýně první ošetřovatelskou školu, a která syndromem trpěla
 • 13.5. - Světový den koktejlu, slavil se poprvé v roce 1999 v síti hotelů Radisson po celém světě. Připomíná se jím první definice koktejlu, která vyšla 13. 5. 1806 v americkém periodiku The Balance. U jeho zrodu stál barman a znalec míchaných nápojů Alexandr Mikšovic, který původně působil v hotelu Alcron
 • 15.5. - Mezinárodní den rodiny, slaví se od roku 1994
 • 15.5. - Světový den proti mozkové mrtvici
 • 17.5. - Světový den telekomunikací, výročí založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865, slaví se od roku 1965 z rozhodnutí Mezinárodní telekomunikační unie
  18.5. - Mezinárodní den muzeí, vyhlásila v roce 1977 rezoluce generální konference Mezinárodního výboru muzeí (ICOM)
 • 21.5. - Světový den kulturního rozvoje
 • 22.5. - Mezinárodní den biodiverzity- vyhlášen OSN
 • 24.5. - Evropský den národních parků - ochránci přírody si tak připomínají založení prvních národních parků v Evropě v roce 1909, vyhlášen Federací evropských parků, poprvé se slavil v roce 1999
 • 25.5. - Den Afriky (Den africké svobody), výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963
 • 25.5. - Mezinárodní den pohřešovaných dětí - slaví se od roku 1986 - symbolem je textilní kvítek modré pomněnky na špendlíku, který květinovou řečí říká: " Nezapomeň na mě "
 • 31.5. - Světový den bez tabáku - vyhlásila v roce 1988 Světová zdravotnická organizace
 • Červen

 • druhá sobota v červnu - Mezinárodní den žonglování
 • třetí neděle v červnu - Den otců
 • 1.6. - Mezinárodní den dětí - podnět k jeho vyhlášení a oslavám vyšel v roce 1949 od Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže. MDD byl poprvé slaven v roce 1950.
 • 2.6. - Den pozemního vojska
 • 4.6. - Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese, (výročí dětských obětí izraelského vpádu do Libanonu roku 1982); připomínán od roku 1983 z rozhodnutí VS OSN z 19. srpna 1982.
 • 5.6. - Světový den životního prostředí, v roce 1972 (5. 6.) začala ve Stockholmu Konfernce OSN o problémech životního prostředí
 • 5.6. - Den rozvoje a vzdělávání dospělých
 • 8.6. - Mezinárodní den oceánů
 • 12.6. - Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí
 • 15.6. - Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
 • 16.6. - Den afrického dítěte - vyhlásila OAU (Organizace africké jednoty) jako vzpomínku na povstání a masakr dětí v jihoafrickém Sowetu v roce 1976
  16.6. - Evropský den židovské kultury
 • 17.6. - Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha (desertifikaci), vyhlášen v prosinci 1994 Valným shromážděním OSN
 • 20.6. - Mezinárodní den uprchlíků, vyhlášen OSN, slaví se od roku 2000
  21.6. - Evropský den hudby, Svátek hudby - oficiálně vyhlášen v roce 1981 Jackem Langem, tehdejším francouzským ministrem kultury
 • 21.6. - Mezinárodní den trpaslíků
 • 23.6. - Světový den házené - vyhlásila Mezinárodní federace házené IHF
 • 24.6. - Světový den osteoporózy, vyhlásila Světová zdravotnická federace
 • 26.6. - Světový den boje proti drogám (Mezinárodní den boje proti narkomanii) - vyhlásilo Valné shromáždění OSN 7. 12. 1987
 • 26.6. - Mezinárodní den spojených národů na podporu obětí mučení
 • 27.6. - Den politických vězňů České republiky (výročí popravy Milady Horákové v roce 1950)
 • 27.6. - Světový den rybářství, slaví se od roku 1985
 • 27.6. - Světový den diabetiků - vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací diabetu a Světovou zdravotnickou organizací
 • 27.6. - Světový den sdělovacích prostředků
 • 30.6. - Den ozbrojených sil České republiky ( Den armády) - slaví se od roku 2002
 • Červenec

 • první sobota v červenci » Mezinárodní družstevní den - slaví se ve všech zemích, jejichž družstevní organizace jsou členy Mezinárodního družstevního svazu - ICA, 7.7.1923 se slavil poprvé
 • 1. 7. » Světový den architektury - vyhlášený Mezinárodním svazem architektů
 • 2. 7. » Světový den UFO
 • 6. 7. » Světový den polibku
 • 9. 7. » Světový den veterinárních lékařů, vyhlásila v roce 1975 OSN
 • 9. 7. » Světový den vězňů, vyhlášen papežem Janem Pavlem II.
 • 11. 7. » Světový den populace, vyhlásila OSN, v tento den v roce 1987 dosáhl počet obyvatel Země 5 miliard obyvatel
 • 14. 7. » Mezinárodní koupací den (slaví se od r. 2002, iniciátor u nás je ekologické sdružení Arnika), akce probíhá na vybraných místech vždy na Labi, jak u nás, tak i v Německu
 • 14. 7. » Mezinárodní den alternativ ke spalovnám - vyhlásila ho mezinárodní síť GAIA (Global Aliance for Incineration Alternatives)
 • 20. 7. » Světový den skoku

  Srpen

 • 6. 8. » Světový den boje za zákaz jaderných zbraní - Den Hirošimy - výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu 1945
 • 6. 8. » Mezinárodní den boje lékařů za mír - výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu 1945, slaví se z rozhodnutí výkonného výboru Mezinárodního hnutí lékařů
 • 9. 8. » Mezinárodní den původního obyvatelstva, rozhodnutí bylo přijato v prisinci 1994 Valným shromážděním OSN
 • 12. 8. » Mezinárodní den mládeže
 • 23. 8. » Mezinárodní den vzpomínky na obchod s otroky a zrušení otroctví
 • Září

 • první nebo druhý víkend v září » Dny evropského dědictví (European Heritage Days) nebo také Dny otevřených dveří památek, byly oficiálně ustaveny Radou Evropy v roce 1991. Evropský koordinační sekretariát sídlí v Belgii (King Baudouin Foundation). V každé zemi pak pracuje organizační sekretariát. V České republice je zastoupen ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Pro širokou veřejnost se zpřístupňují zajímavé a vyjímečné památky, budovy, objekty a prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné
 • třetí úterý v září » Mezinárodní den míru, slaví se od roku 1982 z rozhodnutí 36. zasedání OSN v roce 1981, den začátku pravidelného zasedání Valného shromáždění OSN
 • poslední neděle v září » Mezinárodní den modliteb za pronásledované křesťany, vyhlašuje Světový evangelikální svaz
 • poslední neděle v září » Mezinárodní den neslyšících, slaví se od roku 1958 podle usnesení Mezinárodní federace neslyšících
 • poslední týden v září » Světový den námořnictva (Světový den moře), slaví se od roku 1978, ve vhodný den v posledním týdnu v září z rozhodnutí Mezinárodní námořní organizace
 • 1. 9. » Světový den míru - vyhlásila OSN v roce 1959
 • 1. 9. » Den hnutí nezúčastněných zemí, vyhlášen na 8. konferenci ministrů zahraničních věcí Hnutí nezúčastněných zemí v roce 1981
 • 8. 9. » Mezinárodní den gramotnosti (Mezinárodní den boje proti negramotnosti) - slaví se od roku 1966 z rozhodnutí celosvětového kongresu o likvidaci negramotnosti v roce 1965
 • 9. 9. » Mezinárodní den původního obyvatelstva - rozhodnutí přijato v prosince 1994 VS OSN, slaví se každý rok během Mezinárodní dekády původních obyvatel světa (1994 - 2004)
 • 16. 9. » Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, vyhlásilo v roce 1994 VS OSN, den výročí podepsání Montrealského protokolu v roce 1987
 • 16. 9. » Den církevního školství
 • 19. 9. » Mezinárodní den míru
 • 20. 9. » Světový den bez aut - vyhlašuje organizace Děti Země (vždy pátek nejblíže 20.9.)
 • 21. 9. » Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, vyhlášen Mezinárodní alzheimerovskou organizací (ADI), v ČR se poprvé slavil v roce 1998
 • 22. 9. » Evropský den bez aut - vyhlášen EU, v ČR poprvé v r. 2001;od 16.9. mu předchází Evropský týden mobility
 • 24. 9. » Mezinárodní den neslyšících
 • 27. 9. » Světový den cestovního ruchu (Světový den turistiky) - vyhlášený třetím Valným shromážděním Světové organizace cestovního ruchu (WTO) v roce 1979, slaví se od roku 1980
 • 30. 9. » Mezinárodní den překladatelů, slaví se na svátek patrona překladatelů sv.Jeronýma
 • Říjen

 • první pondělí v říjnu - Světový den dětí vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1985 a slaví se od roku 1986
 • první pondělí v říjnu - Světových den lidských sídel, vyhlásilo Valné shromáždění OSN, slaví se od roku 1986
 • první pondělí v říjnu - Světový den architektury, slaví se z rozhodnutí Mezinárodního svazu architektů v roce 1996 společně se Dnem lidských sídel
 • druhá středa v říjnu - Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof, vyhlašuje OSN
 • 1.10. - Mezinárodní den seniorů, vyhlásila rezoluce VS OSN, slaví se od roku 1991
 • 1.10. - Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady z roku 1974
 • 1.10. Mezinárodní den lékařů - slaví se od roku 1984 z rozhodnutí 4. kongresu Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války z června 1984
 • 1.10. - Světový den cyklistiky - vyhlásila Mezinárodní federace cyklistiky
 • 1.10. - Den světového vegetariánství, vyhlásila Severoamerická vegetariánská společnost v roce 1977 jako každoroční oslavu radosti, soucitu a vegetariánství. Svátek byl podpořen Mezinárodní vegetariánskou unií v roce 1978
 • 2.10. - Světový den hospodářských zvířat, slaví se od roku 1983 ve výroční den narození Mahátmá Ghándího
 • 4.10. - Mezinárodní den zvířat, oslavy souvisí se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den, sv. František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V ČR se slaví od roku 1994
 • 4.10. - 10. Mezinárodní týden vesmíru, vyhlášen OSN
 • 5.10. - Mezinárodní den učitelů, vyhlášen v roce 1994 na konferenci UNESCO
 • 8.10. - Mezinárodní den boje proti popáleninám,vyhlášen Mezinárodní společností pro popáleninové úrazy
 • 9.10. - Den Světové poštovní unie (Světový den pošty), slaví se v den jejího založení v roce 1874
 • 10.10. - Světový den duševního zdraví, vyhlášen Světovou federací duševního zdraví
 • 14.10. - Světový den normalizace (World Standards Day), vyhlášen na paměť založení Mezinárodní normalizační organizace (ISO) v roce 1946
 • 15.10. - Den bílé hole - původně vyhlášen v USA prezidentem L. B. Johnsonem v roce 1964, od poloviny 80.let vyhlásila Světová unie nevidomých i v dalších zemích
 • 15.10.- Světový den venkovských žen
 • 16.10. - Světový den potravin (Světový den výživy),slaví se na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1979, je to výroční den založení FAO v roce 1945, slaví se od roku 1981
 • 16.10. - Světový den páteře
 • 17.10. - Světový den úrazů
 • 17.10. - Mezinárodní den za vymýcení, odstranění chudoby, vyhlásilo VS OSN v roce 1992
 • 20.10. - Světový den osteoporózy
 • 20.10. - Den stromů, slavil se poprvé r. 1872 v Nebrasce na podnět J. S. Mortona, nadšeného propagátora a ochránce přírody. V Čechách byly poprvé masově pořádány Stromové slavnosti Svazem spolků okrašlovacích r. 1906. Tato tradice byla u nás obnovena r. 2000 na podnět ředitele botanické zahrady UK Václava Větvičky a dřevosochaře Martina Patřičného
 • 24.10. - Světový den informací o rozvoji, slaví se z rozhodnutí Valného shromáždění OSN v roce 1972
 • 24.10. - Den Organizace spojených národů (OSN), vstpoupila v platnost Charta OSN v roce 1945, slaví se od roku 1947
 • 31.10. - Světový den spoření, vyhlášen v roce 1924 na 1. kongresu spořitelů v Miláně
 • 31.10. - Den UNICEF
 • Listopad

 • druhý čtvrtek v listopadu - Světový den jakosti (kvality), vyhlásila Evropská organizace pro jakost (EOQ), slaví se od roku 1989, v ČR svátek zajišťuje Česká společnost pro jakost
 • třetí čtvrtek v listopadu - Mezinárodní nekuřácký den, slaví se z podnětu Mezinárodní unie boje proti rakovině, v ČR se slaví od roku 1992, první Nekuřácký den zorganizoval v roce 1974 Lynn Smith v minnesotském Monticellu. Na základě jeho nápadu stanovuje roku 1977 American Cancer Society každoročně na třetí čtvrtek v listopadu Great Amarican Smokeout.
 • 11.11. - Den veteránů, svátek připomíná ukončení 1. světové války, oslavy jsou věnovány žijícím i mrtvým veteránům válek vůbec, v ČR se slaví poprvé od roku 1999, tento den také souvisí s tzv. poppy day - z angl. den máku, symbolem vzpomínkových slavností, kterým se také říká "poppy day", je květ vlčího máku. Připomíná, že ve válečných dobách se na neobdělaných polích dařilo jen tomuto planému kvítku. Vlčí mák nechybí snad v žádné klopě na uniformách přítomných při oslavách Dne veteránů.
 • 11.11. - Den proti drogám
 • 13.11. - Mezinárodní den nevidomých, vyhlášen v roce 1946 k výročí narození Valentina Haüye (1745), francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých
 • 13.11. - Den stromu a dřeva, vyhlásila Botanická zahrada UK z iniciativy výtvarníka Martina Patřičného a zpěvačky Hany Hegerové
 • 14.11. - Světový den diabetiků - tento den byl zvolen k výročí narození objevitele inzulínu kanadského lékaře a nositele Nobelovy ceny Frederika Bantinga (1891), slaví se od roku 1991, vyhlásila Mezinárodní federace diabetu a Světová zdravotnická organizace
 • 15.11. - Den vězněných spisovatelů, vyhlásil PEN - klub v roce 1993
 • 16.11. - Mezinárodní den tolerance, vyhlásilo Valné shromáždění OSN 12. prosince 1996
 • 16.11. - Den poezie, slavil se poprvé v r. 1999; výroční den úmrtí K. H. Máchy 1810
 • 17.11. - Mezinárodní den studentstva, podnětem ke vzniku tohoto svátku byly události ze 17. listopadu 1939, kdy nacistický režim brutálně vystoupil proti českému studentstvu, 17. listopadu 1941 se v Londýně konala manifestace solidarity s českým studentstvem a uspořádání Mezinárodního studentského sněmu, na kterém bylo rozhodnuto, že 17. listopad bude slaven na památku českých studentů jako Mezinárodní den studentstva
 • 17.11. - Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek ČR
 • 19.11. - Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, vyhlášen Nadací ženského světového summitu, která se zabývá ochranou ženských a dětských práv, ČR se připomíná od roku 2001
 • 20.11. - Den zprůmyslnění Afriky
 • 20.11. - Světový den dětí, slaví se jako připomínka přijetí Deklarace práv dítěte Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1959 a schválení Charty práv dítěte 21. listopadu 1989, slaví se v různých zemích v různém termínu
 • 20.11. - Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)
 • 21.11. - Světový den pozdravů (World Hello Day), poprvé se slavil v roce 1973 (arabsko izraelská válka a USA uvedly svou armádu do pohotovosti) z iniciativy amerických studentů bratrů MacCormaků; v tento den by každý měl pozdravit alespoň 10 lidí, a tím si uvědomit potřebu osobního kontaktu pro udržení světového míru
 • 21.11. - Světový den televize, v tento den se uskutečnilo První televizní fórum, které uspořádala OSN, přijat VS OSN 17. 12. 1996
 • 25. 11. - Mezinárodní den proti násilí na ženách, vyhlásila OSN v roce 1981 jako vzpomínku na zavraždění sester Mirabelových režimem dominikánského diktátora Rafaela Trujilla
 • 29.11. - Mezinárodní den solidarity s Palestinským lidem (výročí rozhodnutí Valného shromáždění OSN roku 1947 o založení židovského a arabského státu v Palestině, slaví se od roku 1978

Prosinec

 • 1.12. - Světový den boje proti AIDS - vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací z podnětu mezinárodní konference o AIDS, která se konala v lednu 1988 v Londýně. Slaví se od roku 1988. Symbol solidarity s lidmi postiženými touto chorobou představuje Červená stužka (Red ribbon). Poprvé se stužky objevily při založení organizace Red Ribbon International na koncertě, který pořádal Freddie Mercury o Velikonočním pondělí roku 1992 na londýnském stadionu ve Wembley.
 • 2.12. - Světový den boje proti otroctví - slaví se od roku 1984 z iniciativy OSN
 • 3.12. - Mezinárodní den zdravotně postižených, vyhlásilo VS OSN, slaví se od roku 1993
 • 5.12. - Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj, slaví se od roku 1986 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN v roce 1985, na počest těch, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
 • 7.12. - Mezinárodní den civilního letectví, slaví se o roku 1994 při příležitosti 50. výročí založení Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
 • 10.12. - Den lidských práv - slaví se ve výroční den přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948, poprvé byl slaven v roce 1950
 • 11.12. - Světový den dětství - výročí založení UNICEF v roce 1946
 • 10.12. - Slavnostní předání Nobelových cen - výroční den úmrtí zakladatele ceny Alfreda Nobela (21. 10. 1833 - 10. 12. 1896)
 • 18.12. - Mezinárodní den migrantů, vyhlášen OSN
 • 29.12. - Mezinárodní den biodiverzity - rozmanitosti živé hmoty obývající Zemi, svátek všeho živého, slaví se z rozhodnutí ekologů a OSN v roce 1994