Od rokoka k renesanci aneb cesta tam i zpět » 14. – 16. 5. 1999

Když jednoho nezapomenutelného májového rána bylo obyvatelstvo moravských Kupařovic ze své ospalé nehybnosti rázně vyburcováno hejnem krajek,paruk a bankocetlí po proudu říčky připlouvajících, bylo zřejmé, že zámek tentokráte opanovala poněkud jiná společnost než obvyklá sbírka nařvaných papalášů blijících po ránu do opuštěných cimbálů. A kdo k zámku hbitě pospíšil, mohl zrakem nevěřícím popatřiti jemnou společnost nezdolně se veselící v paprscích ranního slunce deroucího se do svícemi ještě osvětleného a Písečanem hojně raszvučeného sálu. Vítaného osvěžení v přilehlém vodním toku dopřávali si za účelem probrání jak znavenější jedinci, tak bujařejší partie kvůli dočasnému zchlazení raspoutaných vášní. Jemnost zde v rokoku dospěla k svému vrcholu a bylo zřejmé, že nyní může následovat jen sestup, jak již některé poslední zvěsti z Paříže též nasvědčovaly. I nevěřící optimisté a zastánci trvale udržitelného pokroku jemnosti byli nahlodáni přítomností v parku záhadně vztyčených standart s nepochopitelnými symboly srpů a kladiv. Přítomní zednáři spojovali tyto varovné znaky s aktuálními daty 1. a 9. máje a ač jejich myšlenkové pochody byly prozatím většině paňstva nesrozumitelné, přece jen varovný tón jejich vizí vnesl do společnosti neklid a zdravou skepsi. A tak střízlivějící a finančně odlehčená společnost byla v tom správném raspoložení uvažovat, co dále. Její přirozený odpor k prý nezadržitelně se hlásícímu pokroku podporovaly nevstřícné pohledy nevyspalých zámeckých lokajů a uválených a rascuchaných děveček, mumlajících cosi o nevídaném zvjebstvu, ale též zvěst o tom, že nezvěstné paruky byly odkoupeny jakýmsi doktorem Guillotinem pro potřeby nějakých blíže nespecifikovaných pokusů. Převážil pocit, že nejbližší budoucnost může být značně nepřívětivou a nepohostinnou, a tak znenáhla a nenápadně došlo převrácení běhu času zpět do minulosti. Vždyť i vychrtlá těla rokokových hejsků a korzety sešněrovaných dam žádala si barokního rasvití a renesanční raslehčenosti.
Pět let uběhlo takovou rychlostí, že v baroku nepodařilo se setrvati déle, než by stálo za zaznamenání, takže plnohodnotného setkání byli dosaženo až v renesančních Jevišovicích u Suchého Čerta. Se suchem to ale nic společného nemělo, dostatečně svlaženo vše, co si to zasluhovalo, včetně renesanční podlahy. Policejní zásah, který se sem zatoulal zjevně z jiné doby, nic nedokázal, tak se posléze mstil alespoň sesazením místního rychtáře.
A právě renesance ukázala se být tou pravou dobou, a po dalších pěti letech bylo v ní ještě setrváno. Roštejn už zažil mnohé, ale sbratření paňstva s jednotkami wehrmachtu i jeho východním protivníkem bylo třeba oslavit kozáčkem v kardinálském rouše. Oba tyto militantní spolky totiž též zvolily cestu vlastními časovými smyčkami a zjevily se v pravou chvíli, kdy jejich motocyklů bylo zapotřebí k rasvozu společnosti po přilehlých vanových lázní, a vyvolaly tak v místním obyvatelstvu oprávněný dojem, že vymknuta z kloubů doba šílí. Jeho zmatek ještě zvyšovala černá tvář hlavního rasvozce Vildy, který si v tolerantní renesanci pochvaloval nejen existenci pouze přírodních skinů, ale též možnosti požívat větší množství zlatavého moku, neb doba ještě nebyla sešněrována přemrštěnými baheněfóbními dopravními předpisy. Přinesl s sebou též tajemství tzv. dobré kávy, která tak předstihla svoji nedobrou kolegyni zhruba o sto let, kdy teprve byla pod Vídní Turkovi vyrvána. Večerní ohňostroj pak jen podtrhl vydařenost této neobyčejné sešlosti.
Pohyb proti proudu času má ovšem své paradoxy. Unikajíc hrůzám buržoazních a jiných ještě nepochopitelnějších revolucí,ocitla se naše společnost při svém sestupném posunu náhle na dosah husitských cepů a sudlic a důsledky velice brzo pocítila na vlastní kůži. Místo na hradě Buchlově nacházela se náhle v podhradí, zatímco její místo zaujala sebranka jakýchsi odraných halamů. I zvěsti ze sídelního města, kde se k moci dere jistý loupeživý Zeman, velely zbrzdit a otočit. A proto dáváme dnes kromě osvědčené renesance a rokoka možnost i baroku, neb je třeba oprášiti další zasuté kostýmy a paruky. Autorovi ovšem coby notorickému nepřevlékači sutan na době celkem nesejde a bude velebit renesanci,baroko i rokoko stejným dílem.

Nikotin